Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Odstartovala cesta Kraje Vysočina k miliardám v novém programovacím období 2014 - 2020

EU
Získávání prostředků ze strukturálních fondů v programovacím období 2014-2020 by mělo být postaveno ve větší míře na bázi partnerství, než tomu bylo v dobíhajícím programovacím období. Čerpání těchto prostředků bude moci na úrovni regionu ovlivňovat tzv. regionální stálá konference o jejímž ustavení dnes zastupitelstvo kraje rozhodlo. „Tyto platformy na bázi partnerství se zastoupením zástupců malých obcí, měst, kraje, místních akčních skupin či podnikatelského a akademického sektoru budou pracovat ve všech krajích. V případě Kraje Vysočina by měla mít 18 členů," uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský.
 

 
 

Prostřednictvím regionálního akčního plánu budou pak regionální stálé konference předkládat doporučení  prostřednictvím národní stále konference na řídící orgány jednotlivých operačních programů, jak vhodně zacílit výzvy operačních programů. Ovlivňování čerpání prostředků z úrovně regionu by mělo více odpovídat specifikům jednotlivých krajů a  s cílem tyto výzvy územně nebo tematicky zpřesnit.  Například zacílit je do území s vyšší nezaměstnaností, sociálně vyloučených lokalit či míst nepokrytých vysokorychlostním internetem. Významným úkolem regionálních stálých konferencí bude i monitoring a příprava absorpční kapacity v regionu. Prostředky jejichž se tento proces v ČR dotkne budou činit minimálně 200 mld. korun, což je cca 40 % všech prostředků v rámci strukturálních fondů. V případě Kraje Vysočina by se mohlo jednat až o téměř 10 mld. korun. Samozřejmě to neznamená, že o další prostředky ze strukturálních fondů se subjekty z kraje nebudou moci ucházet, zde se však již bude jednat o klasickou volnou soutěž všech subjektů napříč ČR. První výzvy v rámci OP by se mohly rozběhnou koncem letošního popř. začátkem roku 2015.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 10.9.2014 / 10.9.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze