Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Kraj podpoří aktivity zaměřené na rodiny

Kraj podpoří aktivity zaměřené na rodiny
Regionální buňka Českého svazu žen (ČSŽ) získá od kraje dotaci na úhradu nákladů spojených s činností a provozem. Poskytnutí finančního příspěvku již odsouhlasili krajští radní „Český svaz žen se na Vysočině dlouhodobě a cíleně věnuje předávání informací směřujících k rodině a prorodinné politice,“ poznamenává Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky. Celkem kraj přispěje svazu částkou 200 000 Kč. Prostředky půjdou na podporu prorodinných aktivit realizovaných krajskou, okresními a základními organizacemi ČSŽ v Kraji Vysočina.
 

 
 

Činnost svazu je z velké části dobrovolnická a úzce koresponduje se schválenou Koncepcí rodinné politiky Kraje Vysočina na léta 2012 – 2016. „Zejména jde o oblasti slaďování profese a rodiny, mezigeneračního soužití i komunitního rozvoje,“ přibližuje Marie Bohuslavová, předsedkyně České svazu žen na Vysočině.

 

Krajské prostředky pomohou při organizaci vzdělávacích aktivit, podpořena bude také přednášková činnost a poradenství a další oblasti. Tematický záběr ČSŽ je přitom široký. Vedle témat, která korespondují se strategickým dokumentem kraje, jde například o témata týkající se sociálního vyloučení, prevence patologických jevů či pomoc při řešení situace dlouhodobě nezaměstnaných. Široká je také základna, o kterou se v rámci své činnosti může ČSŽ opřít. „Naše krajská organizace má téměř 2000 členek a dobrovolnicky působí v 56 obcích všech okresů Kraje Vysočina,“ doplňuje Bohuslavová.

 

V návaznosti na prorodinnou politiku dále radní schválili dotační řízení pro mateřská a rodinná centra. Ta mohou do poloviny září žádat o dotaci na provoz. „V souvislosti s udělením podpory bude přihlíženo na to, jaké aktivity centra nabízejí, zda jsou otevřena pro všechny zájemce a spolupracují s místní komunitou. Lhůta pro podání žádostí končí 19. září,“ dodává radní Krčál.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 9.9.2014 / 9.9.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze