Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Čápům se na Vysočině líbí

Ilustrační foto
Odbor životního prostředí a zemědělství obdržel v letošním roce větší počet žádostí o udělení výjimky k přestěhování hnízda čápa bílého, zvláště chráněného druhu živočicha. Protože se jedná o ohroženého živočicha, jsou dle zákona o ochraně přírody chráněna i jeho sídla a není dovoleno hnízda přemisťovat. „V některých případech však je nezbytné povolit výjimku a hnízdo přemístit nebo na určitou dobu odstranit, např. při opravách střech, komínů nebo úpravách samotného hnízda,“ informuje Dana Vacková z krajského odboru životního prostředí a zemědělství.
 

 
 

Hnízdo ptáci rok co rok dostavují a tím zvětšují, a tak váha takového hnízda může dosáhnout i víc jak jednu tunu a stává se časem nebezpečím pro okolí. V letošním roce šlo o případy, kdy začali čápi budovat nové hnízdo na nevhodném místě, např. ve dvou případech ho začali stavět na stožáru elektrického vedení pod proudem. Jindy se jednalo o již existující hnízda, často v havarijním stavu, ohrožující občany i přilehlé nemovitosti. Všechny transfery hnízd dopadly dobře, ať se jednalo o stěhování ještě před příletem čápů nebo problematičtější stěhování v období, kdy se již čápi na hnízdě vyskytují. Zkušenosti ukazují, že je v tomto případě nejlepší přemístit hnízdo s již vylíhlými mláďaty na náhradní stanoviště (nejlépe dostatečně vysoký nový sloup) do vzdálenosti maximálně 50 metrů od původního hnízda. 

 

Rodičovský pár pak začne krmit mláďata na tomto místě, nové hnízdo tedy přijme a staré hnízdo se pak odstraní. Problém často vyvstane s vlastnictvím pozemku, kde má být nové hnízdo postaveno, protože musí být, jak již bylo řečeno, v blízkosti hnízda původního. „Je třeba však podotknout, že starostové obcí bývají velice vstřícní a pokud je to možné, obec vždy nabídne svůj pozemek a často zajistí ve spolupráci s odborníky i samotné stěhování hnízda,“ uvedla Dana Vacková. Letos také poprvé proběhla úprava čapího hnízda ve Skále u Havlíčkova Brodu. Hnízdo na komíně nad silnicí I/34 bylo už kolem tří metrů vysoké a nakloněné. Ornitologům se podařilo na akci sehnat peníze, problémem však byla výška komína, kam se běžně nedá dostat a tak museli rozebrání obrovského hnízda provést z plošiny odborníci ornitologové za spolupráce s hasiči a zde u silnice I. třídy i v koordinaci s dopravní policií. Vše se zdárně podařilo, hnízdo bylo sníženo na samotný základ a čápi zde opět vyvedli svá mláďata.

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 27.8.2014 / 27.8.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze