Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Ocenění za péči o válečné hroby pro čtyři obce

Ocenění za péči o válečné hroby pro čtyři obce
Obce Jiřice, Modlíkov, městys Libice nad Doubravou a město Hrotovice byly oceněny za příkladnou péči o válečné hroby a pietní místa. Poděkování ve formě pamětní plakety udělené Ministerstvem vnitra České republiky převzali zástupci obcí při slavnostním vyhlášení výsledků krajského kola Vesnice roku v Ořechově. „Plaketa je trvalým připomenutím nadstandardních iniciativ v péči o pietní místa. Je naší povinností připomínat si hrdinství válečných událostí, a to důstojně a s patřičnou hrdostí,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 

 
 

Obec Jiřice

V obci Jiřice se nachází pomník k uctění památky občanů obce padlých v I. světové válce. Pomník je dominantou obce, je kulturní památkou a jeho autorem je známý český sochař a malíř Emanuel J. Kodet. V důsledku nepříznivého mikroklimatu vyžaduje péče o toto pietní místo zvýšené nároky, s čímž se obec dlouhodobě vyrovnává velmi svědomitě a pečlivě. V průběhu posledních let byly do oprav pomníku investovány nemalé finanční prostředky, poslední rozsáhlá oprava proběhla v roce 2013 a vyžádala si celkové náklady ve výši 123 550 Kč (z toho dotace z Ministerstva obrany 94 558 Kč). Pomník je situován ve středu parku se vzrostlými stromy, přičemž okolí pietního místa je pravidelně udržováno a při významných událostech jsou k pomníku pokládány květiny. Přístup obce k péči o pietní místo lze označit za nadstandardní.

 

Obec Modlíkov

Pomník obětem 1. sv. války v Modlíkově byl nápaditým způsobem upraven a doplněn. Obec s pomocí vojenských archívů zjistila, na kterých frontách jižní a východní Evropy její občané před téměř sto lety padli a na kterém válečném pohřebišti sní svůj marný sen o návratu domů. Podrobné informace o válečných osudech modlíkovských občanů přenesl na stříbrný podklad olomoucký typograf Ondřej Havlík. Dešti odolnou tabuli na balvan ruly z lomu v Pohledu mistrovsky přikoval umělecký kovář Pavel Šimek z Nížkova.

 

Městys Libice nad Doubravou

Městys Libice nad Doubravou jako vlastník pečuje o dva válečné hroby resp. pietní místa. Dominantní je především pomník umístěný v areálu místního kostela, který je věnován památce padlých v I. světové válce z Libice nad Doubravou a okolí (CZE6104-26278). Péče o tento pomník i jeho bezprostřední okolí je dlouhodobě příkladná. V průběhu roku 2013 byl pomník kompletně restaurován, což si vyžádalo celkové náklady ve výši 368 503 Kč (městys se podílel nemalou částkou 99 174 Kč). Pomník i jeho okolí působí po opravách velice důstojně.

 

Město Hrotovice

Město Hrotovice jako vlastník pečuje o jeden válečný hrob s ostatky (CZE6113-8650) a dvě pietní místa vztahující se k I. a II. světové válce (CZE6113-21938 a CZE6113-21944). Péče o tyto objekty je dlouhodobě velmi pečlivá bez ohledu na získané dotace na jejich opravu a úpravu. V letošním roce město na vlastní náklady nechalo očistit pomník padlých v I. světové válce a v roce 2013 byla realizována oprava válečného hrobu s ostatky s náklady ve výši 82 751 Kč (z toho dotace z Ministerstva obrany 61 000 Kč). U pomníku k památce tragické události z konce II. světové války, který je umístěn na budově radnice, se při výročí konce II. světové války každoročně konají důstojné ceremoniály s kladením věnců (http://www.youtube.com/watch?v=2hUXUZoF9-c). Celkově lze péči města o válečné hroby označit za kontinuálně svědomitou a nadstandardní.

 

 

Válečnými hroby jsou podle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, nejen místa, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války, ale také pietní místa (pamětní desky, pomníky nebo jiné památníky), která takovéto osoby připomínají. Válečné hroby i pietní místa jsou evidovány v Centrální evidenci válečných hrobů, kterou vede ministerstvo obrany a je veřejně přístupná na internetu na stránkách http://www.valecnehroby.army.cz/. V Kraji Vysočina je evidováno před 1 750 válečných hrobů a pietních míst, které připomínají přes 14 000 obětí.

 

 

  • Daniel Trtík, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: trtik.d@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 15.8.2014 / 15.8.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2014 > Srpen

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze