Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Jihlava – Třebíč: Začnou další opravy vybraných úseků páteřní silniční sítě

Práce na silnici
Krajská rada dnes rozhodla o dodavatelích na další silniční stavby. Ještě do konce prázdnin bude v regionu zahájena další série oprav na komunikacích patřících především do páteřní silniční sítě. „Pracovat se začne například na opravě ulice Hrotovické v Třebíči, na dalším úseku silnice II/602 v blízkosti Velkého Meziříčí v úseku Jabloňov – Velké Meziříčí, kde vznikne nová okružní křižovatka. Ta by měla být stejně jako očekávaná modernizace průtahu Zašovicemi hrazena z prostředků ROP Jihovýchod,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy Libor Joukl. V následujících měsících by měl být ve veřejné zakázce vybrán také dodavatel stavby Příseka – obchvat na trase Jihlava – Třebíč.
 

 
 

II/405 Zašovice – průtah

Práce jsou plánovány na silnici II/405 v průtahu obcí Zašovice v délce 792 m. Jedná se zejména o sjednocení šířky vozovky mezi obrubami, nové umístění autobusových zastávek včetně nástupišť a zřízení uličních vpustí s napojením do stávající kanalizace. Projekt počítá také se stavebními úpravami a napojením silnice II/405 na dříve rekonstruované úseky před obcí Zašovice v délce 133 metrů a za obcí Zašovice v délce 336 metrů ve směru na Okříšky. Stavba bude prováděna za úplné uzavírky silnice II/405, pro realizaci bude rozdělena na dvě etapy tak, aby byl zajištěn příjezd do obce Zašovice

Cena 16, 3 mil. Kč bez DPH, předpoklad z ROP Jihovýchod

 

II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 4. stavba – úsek č. 1

Předmětem stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1 je rekonstrukce úseku silnice II/602 od obce Jabloňov po plánovanou okružní křižovatku před městem Velké Meziříčí (V.M. východ) v délce 3,922 km v kategorii S 9,5/70 a výstavba okružní křižovatky před městem Velké Meziříčí (V.M. východ), která se nachází v prostoru stávající styčné křižovatky sil. II/602 se silnicí III/03719 . Stavba řeší obnovu obrusných a ložných vrstev stávající vozovky, částečně obnovu podkladní asfaltové vrstvy, rozšíření vozovky pro splnění kategorie S 9,5 /70 (60). Dále je součástí stavby provedení nových zárubních zdí a nových záchytných bezpečnostních zařízení. V souvisejících stavebních objektech bude řešena rekonstrukce stávajícího mostu přes potok Vodra za obcí Jabloňov. V návaznosti na výstavbu nové okružní křižovatky bude současně městem Velké Meziříčí vybudován chodník a nové veřejné osvětlení. Práce budou prováděny za částečného omezení dopravního provozu, v určitém období za úplné uzavírky.  

Cena 79,5 mil. Kč bez DPH, předpoklad z ROP Jihovýchod

 

II/351 Třebíč – ul. Hrotovická, 2. etapa

Práce budou probíhat na úseku komunikace v délce 1423 metrů – úsek od křižovatky se silnicí I/23 po konec města Třebíč. Rekonstrukce bude spočívat především ve výměně krytu a položení dvou asfaltových vrstev. V některých úsecích bude provedeno zesílení krytu a v určených úsecích bude provedena kompletní výměna konstrukce vozovky, plánovány jsou rovněž úpravy na mostě na začátku úseku, úpravy autobusových zálivů a zajištění řádného odvodnění komunikace. Stavba bude realizována za omezeného silničního provozu ve dvou etapách s dopravou řízenou světelným zařízením po polovinách vozovky. Obrusná vrstva bude položena za úplné uzavírky a bude provedena o vybraných víkendech. Po celou dobu provádění prací bude zajištěn provizorní příjezd do přilehlých podniků a provozoven.

Cena 19,8 mil. Kč z rozpočtu Kraje Vysočina

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 22.7.2014 / 22.7.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu > Aktuální téma

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze