Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

První výsledky měření prachu v průmyslové zóně města Jihlavy

Krajský úřad Kraje Vysočina na základě podnětů a stížností na zvýšenou prašnost v průmyslové zóně města Jihlavy přistoupil k měření prašného spadu ve volném ovzduší. Toto měření provádí od května letošního roku jihlavské pracoviště Zdravotního ústavu a Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství má již první výsledky z měření.
 

 
 

Ke stanovení množství prachových částic se používá speciální odběrová nádobka - vzorkovnice, do které se po dobu jednoho měsíce volně zachycuje prach. Gravimetrickou metodou se zjistí celkové množství prašného spadu. V rámci monitoringu bylo v průmyslové zóně umístěno devět vzorkovnic, jedna vzorkovnice byla umístěna v areálu Domu zdraví pro získání pozaďových hodnot.

V průběhu monitoringu bylo měření doplněno o stanovení organického a anorganického podílu. Na základě analýzy podílu organické hmoty v prašném spadu bude možné určit majoritní zdroj znečištění prašným spadem ve sledované oblasti. Zároveň bude možné porovnat získané hodnoty s výsledky měření provedeného na stejných lokalitách a stejnou metodou v letech 2005/2006.

Prašný spad reprezentuje znečištění zemského povrchu sedimentací hrubé frakce prachových částic. Jejich původ je především v povrchové prašnosti způsobené provozem na komunikacích, stavební činností, sekundární prašností, ale také v technologických emisích všude tam, kde dochází k úniku tuhých částic a není v provozu účinná odlučovací technika.

„Měření bude prováděno minimálně do konce října letošního roku a financováno ze zdrojů Kraje Vysočina,“ konstatuje radní pro životní prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

 

Výsledky monitoringu budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách Kraje Vysočina http://www.kr-vysocina.cz/ ve složce Krajský úřad/ Dokumenty odborů krajského úřadu/ Odbor životního prostředí a zemědělství/ Ochrana ovzduší nebo na

: http://www.kr-vysocina.cz/zverejneni-vysledku-mereni-prasneho-spadu-v-prumyslove-zone-mesta-jihlavy/d-4059789/p1=4952 .

  • Rostislav Habán, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.:  564 602 514
    e-mail: haban.r@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 15.7.2014 / 15.7.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies