Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Na pořádek v lesích města Pelhřimova budou dbát další lesní stráže

les
Lesy jsou oblíbeným místem pro rekreaci. Lákají k procházce, k provozování sportovních aktivit, jsou navštěvovány za účelem sběru lesních plodů. Lesy Vysočiny jsou cílem návštěvníků i ze vzdálených míst. Lesy města Pelhřimova v tomto ohledu nejsou výjimkou. Ne všichni návštěvníci se však v lese chovají v intencích zákona, proto Městská správa lesů Pelhřimov požádala o ustanovení dalších čtyř lesních stráží. Krajský úřad, který nové lesní stráže ustanovoval, jim předal odznak lesní stráže a průkaz lesní stráže, kterými se budou při výkonu této funkce prokazovat.
 

 
 

K nejčastějším nešvarům ze stran návštěvníků lesa patří zajíždění a stání auty v lese, rušení klidu a ticha, poškozování lesa při sběru plodů či např. odhazování odpadů. Tímto jednáním dochází k porušování zákona o lesích, za což lze uložit sankci až ve výši 100 000 Kč. A právě na dodržování zásad v rámci tzv. obecného užívání lesa lesní stráž dbá. „Posláním lesní stráže je usměrňovat chování neukázněných návštěvníků lesa, a tím přispívat k udržení atraktivity našich lesů. Není možné neřešit pohazování odpadků v lese, zajíždění motorových vozidel do lesů či např. poškozování lesa vandalským chováním návštěvníků,“ uvedl Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství.

 

Za prvotní normu, ve které byla v hrubých rysech obdoba současné lesní stráže zakotvena, je možné považovat Císařský patent č. 250/1852 ř. z.. Na ni navázaly další zákony, naposledy platný zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, který problematiku lesních stráží upravuje v § 38 a dalších. 

 

  • Jiří Bartoš, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 264, e-mail: bartos.j@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 14.7.2014 / 14.7.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu > Aktuální téma

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze