Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Pohleď - Michalův statek

Michalův statek
Původní majitelé – rod Michalů – vlastnili statek již roku 1591.
 

 
 

POHLEĎ - MICHALŮV STATEK

 Části památky:

areál statku

Rejstříkové číslo v ÚSKP ČR:

100217

Vlastník:

Obec Pohleď


Název Michalova statku je odvozen od jména majitelů této usedlosti. Rod Michalů byl na tomto místě uváděn již roku 1591, což je písemně doloženo v Trčkovském urbáři neboli tzv. Registrech panství světelského. Po více jak čtyři století až do roku 1997, kdy zemřel poslední mužský potomek, byl rod Michalů na tomto statku nepřetržitě usedlý. V roce 2000 odkoupila od dcery posledního majitele celý objekt i s přilehlými pozemky obec Pohleď. Statek se skládá z části obytné, která zaujímala asi jednu čtvrtinu všech budov. Celou zbylou část tvořily hospodářské stavby a drobné stavební objekty jako například studna, vstupní brána, zápraží, hnojiště a ohrazení dvora. V bývalém ovocném sadu na východní straně statku stojí od roku 1924 nejmladší stavba - vejminek.

Způsob využití:

Areál slouží jako selské muzeum, je otevřeno během letní sezóny a na významné svátky. Expozice zaměřená na ucelený obraz života selského lidu v období mezi koncem třicetileté války a zrušením roboty v Čechách se skládá z části obytné (světnice, černá kuchyně, komora) a hospodářské (chlév, sýpka, kolny, sklepy, stodola, drobné stavby). Oživením prohlídky je chov hospodářských zvířat původních českých plemen. Během celého roku jsou zde pořádány různé doprovodné akce přibližující staročeské zvyky a tradice jako například vánoční a velikonoční výstava, Svatojánská noc či selské dožínky.

Více informací: http://www.michaluvstatek.cz/


 
Zodpovídá: Mgr. et Mgr. Jana Zadražilová
Vytvořeno / změněno: 3.7.2014 / 3.7.2014
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze