Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vysazení úhoře říčního do revírů Vysočiny

Foto z okolí Jihlavska.
Moravský rybářský svaz dne na začátku prázdnin vysadil do vybraných rybářských revírů v Kraji Vysočina další tisíce kusů úhoře říčního. Cílem mimořádného vysazení odkrmených úhořích jedinců o velikosti do 15 centimetrů z tzv. monté je zlepšení stavu jeho populace v místech jeho přirozeného výskytu. Tato naše původní ryba se v regionu dříve vyskytovala v mnohem větších počtech.
 

 
 

Značná neprůchodnost vodních toků však téměř znemožňuje úhořům jejich migraci a rozmnožování. Přežití této dravé ryby vyvíjející aktivitu převážně v noci je tak na mnoha místech zabezpečováno výhradně jejím umělým vysazováním.

 

Úhoř je známý svým jedinečným a dosud plně neobjasněným rozmnožovacím cyklem. Během něho táhnou dospělé ryby do Sargasového moře v Atlantském oceánu a plůdek se potom strastiplnou a náročnou cestou vrací do míst, kde dospěli jeho rodiče. Migrace délky asi sedm tisíc kilometrů trvá až rok a půl. Generační ryby v průběhu migrace a rozmnožování nepřijímají potravu a po vytření hynou. Z jiker se líhnou drobné průhledné larvy, které se za pomocí Golfského proudu dostávají po zhruba 2,5 až 3 letech k břehům Evropy a severní Afriky. V pobřežních vodách dochází k přeměně v tzv. monté, které se loví a následně distribuuje do jednotlivých států, kde se vysazuje nebo dále odchovává na rybích farmách. Jeden kilogram úhořího monté obsahuje asi tři tisíce jedinců a jeho cena v současnosti dosahuje více než deset tisíc korun.

 

Začátkem prázdnin se úhoři na Vysočině vysazovali především na Jihlavsku, Třebíčsku a Žďársku. V této aktivitě se bude celé prázdniny pokračovat.

 

  • Martin Drápela, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel: 564 602 207, e-mail: drapela.m@kr-vysocina.cz
 

Vypouštění úhořů

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 2.7.2014 / 2.7.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu > Aktuální téma

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze