Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Podepsáno Memorandum o spolupráci v železniční dopravě

RAILHUC
Kraj Vysočina podporuje rozvoj kvalitní veřejné dopravy na svém území. Slavnostním podpisem Memoranda o spolupráci v železniční dopravě se zavázal aktivně a dlouhodobě spolupracovat na zlepšování dopravní obslužnosti v rámci kraje a dopravního spojení s ostatními regiony v ČR i mimo ni. Slavnostním podpisem „Memoranda o spolupráci v železniční dopravě v rámci územního obvodu Kraje Vysočina“ dnes stvrdili zástupci Kraje Vysočina, Ministerstva dopravy ČR, Správy železniční dopravní cesty a Českých drah společný zájem rozvíjet železniční dopravu na území kraje.
 

 
 

Cílem společných aktivit je vytvořit a dále zlepšovat funkční systém regionální dopravy, který zohledňuje potřeby obyvatel Kraje Vysočina, je šetrný k životnímu prostředí a splňuje současné standardy v oblasti bezpečnosti a kvality dopravní obslužnosti. Proto Kraj Vysočina usiluje nejen o další rozvoj železniční infrastruktury, ale i o zkvalitňování služeb drážní dopravy, posilování návazností železnice na jiné druhy dopravy a integraci regionálního dopravního systému do transevropské sítě. Kvalitní dopravní spojení Kraje Vysočina s ostatními regiony a zeměmi EU je nezbytným předpokladem posílení jeho konkurenceschopnosti a všestranného rozvoje.

 

„Jsem přesvědčen, že se nám ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, Správou železniční dopravní cesty a Českými drahami podaří realizovat naše záměry v regionální dopravě a zvýšit tak atraktivitu železniční dopravy pro obyvatele Kraje Vysočina i jeho návštěvníky,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 

Memorandum o spolupráci v železniční dopravě je jedním z hlavních výstupů projektu RAILHUC (Železniční uzlová města a TEN-T sítě), který je řešen v rámci programu nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE a spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

 

Na projektu RAILHUC Kraj Vysočina spolupracuje s partnery z 8 zemí střední Evropy pod vedením italského regionu Emilia-Romagna. Projekt pomohl zprostředkovat výměnu zkušeností a sdílení dobré praxe mezi železničními uzly v oblasti propojování místní a regionální dopravy s dopravními sítěmi vyšších řádů, zejména sítí TEN-T. Výsledkem budou inovativní řešení, která posílí význam železniční dopravy v partnerských regionech a přispějí ke zlepšení dostupnosti střední Evropy různými druhy dopravy.

 

 

 

Podepsáno Memorandum o spolupráci v železniční dopravě


Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 24.6.2014 / 24.6.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze