Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Ptáčovské rybníky nově přírodní památkou

Potápka žlutorohá
V Kraji Vysočina byly mezi přírodní památky nově zařazeny Ptáčovské rybníky na Třebíčsku. Jedná se o tři rybníky v povodí řeky Jihlavy, Nový Ptáčovský, Starý Ptáčovský a rybník Židloch, s bohatě vyvinutými litorálními porosty a na ně navazujícími suchomilnými trávníky a remízky. Hnízdí zde řada chráněných druhů ptáků, mezi nimi chřástal vodní, bekasina otavní a moták lužní, husa velká
 

 
 

Území o rozloze 30 hektarů představuje pro ptáky také loviště a odpočinkové místo při přeletech a v období migrace. Mezi vzácné hosty zde patří např. potápka žlutorohá, polák malý, volavka stříbřitá, zrzohlávka rudozobá, racek malý, rybák velkozobý či sýkořice vousatá. "Během průzkumu ornitologové v této lokalitě napočítali 113 druhů ptáků, z nichž 61 druhů tam hnízdilo alespoň nepravidelně nebo vzácně. Podle odborníků patří Ptáčovské rybníky mezi ornitologicky nejvýznamnější lokality na Vysočině," uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí Zdeněk Chlád.

 

Území je i významnou lokalitou obojživelníků. Na suchých stráních najdeme významné druhy hmyzu a suchomilných rostlin. Je zde např. majka obecná, otakárci, kudlanka nábožná, mezi význačné rostliny patří smil písečný a vstavač kukačka, netřesk výběžkatý a višeň křovitá. Druhová pestrost a bohatství rostlinných a živočišných druhů se zachovaly především proto, že v území se stále udržel extenzivní způsob zemědělského a rybářského hospodaření. Je zde provozována i pastva. Pastevní areál je využíván na některých místech až do blízkosti rybníků, což napomáhá k udržení vypasených trávníků směřujících až k vodě, což je ideální pro některé druhy vodních ptáků.

 

Území se nachází v přírodním parku Třebíčsko.O vyhlášení přírodní památky rozhodla rada kraje 10. června 2014.

 

  • Jan Pokorný, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: pokorny.j@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 17.6.2014 / 17.6.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies