Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Zdeněk Chlád si prohlédl vodní dílo Švihov

Vodní dílo Švihov
Radní Kraje Vysočina Zdeněk Chlád a pracovníci odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu včetně jeho vedoucí Evy Horné se minulý týden zúčastnili pracovního jednání na úpravně vody Želivka a vodním díle Švihov. Se zástupci Želivské provozní, s.r.o., která úpravnu vody od roku 2013 provozuje, byla diskutována mimo jiné problematika plánované rekonstrukce úpravny a vlastní technologie úpravy vody. S Povodím Vltavy s.p., jako správcem vodního díla Švihov, byla projednána zejména otázka kvality povrchové vody ve vodním díle a jeho ochrany. Součástí jednání byla i prohlídka úpravny vody i nádrže.
 

 
 

Úpravna vody Želivka, která byla uvedena do provozu v roce 1972, je největší a nejvýznamnější úpravnou vody v České republice, která slouží nejen pro hlavní město Prahu, ale z níž odebírá pitnou vodu i celá řada obcí z Kraje Vysočina a Středočeského kraje. Doprava pitné vody do hlavního města je zajištěna štolovým přivaděčem o délce 52 km. Voda je dodávána do úpravny přes čerpací stanici surové vody řadou čerpadel z vodárenské nádrže Švihov, známou také pod názvem Želivka. Se svou rozlohou 1602 hektarů a objemem 309 milionů kubíků zadržované vody je největší vodárenskou nádrží nejen v České republice, ale také v celé Evropě.

 

„Převážná část povodí nádrže Švihov se nachází na území Kraje Vysočina, náš kraj proto klade velký důraz na ochranu tohoto významného vodárenského zdroje,“ uvedl Zdeněk Chlád.

 

  • Martin Drápela, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel: 564 602 207
    e-mail: drapela.m@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 10.6.2014 / 10.6.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze