Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Evropský region Dunaj-Vltava: 5. setkání expertů řešících oblast kvalifikovaných pracovních sil a trhu práce

Evropský region Dunaj – Vltava oslavil své 1. narozeniny
28. května 2014 se v Jihlavě, v prostorách Střední školy stavební Jihlava, uskutečnilo v pořadí už páté setkání expertů znalostní platformy Kvalifikované pracovní síly a trhu práce, kterou v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava (dále jen „ERDV“) garantuje Kraj Vysočina. „Více jak dvacetičlenná skupina expertů a hostů z Rakouska, Německa a České republiky diskutovala především o konkrétních projektových záměrech, které mají zlepšit současnou situaci v dané oblasti, a posílit tak postavení ERDV oproti okolním metropolitním regionům. Rovněž představili už realizované projekty k předání dobré praxe a využití know-how ostatními partnery. Pozornost byla věnována i představení připravovaných nových operačních programů určených pro podporu mezinárodní spolupráce, mezi které patří např. Operační program Dunaj,“ uvedl Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.
 

 
 

Mezi konkrétními diskutovanými tématy byla např. oblast sledování potřeb pracovního trhu – výměna zkušeností ohledně stávajících modelů, metod a SW, přeshraničních soutěží v řemeslech v rakouských, českých a německých školách, prevence sociálního vyloučení skrze rozvoj sociální gramotnosti či systému fungování paktů zaměstnanosti v Rakousku, Německu a ČR apod.

 

 

Evropský region Dunaj-Vltava

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 10.6.2014 / 10.6.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze