Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Pracovní jednání pro obce v povodí řeky Jihlavy

Pracovní jednání pro obce v povodí řeky Jihlavy
Tento týden se v sídle Kraje Vysočina konalo pod záštitou Zdeňka Chláda, radního pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí, pracovní jednání pro obce v povodí řeky Jihlavy v okrese Jihlava. Účastníci jednání byli seznámeni s Jakostním modelem povodí Jihlavy nad vodním dílem Dalešice.
 

 
 

Jakostní model mapuje stav povrchových vod v povodí vodního díla Dalešice, identifikuje zdroje jejich znečištění a analyzuje jejich vliv. Navrhuje také opatření ke zlepšení kvality vody, včetně odhadu finanční náročnosti těchto opatření. Největším problémem povodí řeky Jihlavy nad vodním dílem Dalešice je nadprodukce dusíku, fosforu a organického znečištění zhoršující kvalitu povrchové vody. Většina znečištění vod fosforem pochází z bodových zdrojů, tj. obcí, naopak převážná část znečištění vod dusíkem ze zdrojů plošných, tj. ze zemědělské činnosti.

Pracovní jednání bylo zaměřeno zejména na opatření a doporučení uvedená v jakostním modelu pro bodové zdroje znečištění a možnosti jejich realizace, včetně finančního zajištění. „Finanční prostředky poskytované krajem do ochrany vod jsou bohužel limitované, bude proto záležet na možnosti financování z evropských či národních dotačních titulů“ uvedla Eva Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství.

Obdobné jednání pro obce v povodí řeky Jihlavy na Třebíčsku se bude konat 11. června 2014 v Třebíči v sídle VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Třebíč.

 

Více informací Martin Drápela, odbor životního prostředí a zemědělství, tel: 564 602 207, e-mail: drapela.m@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 5.6.2014 / 5.6.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze