Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Začíná modernizace silnice II/408 u Jemnice

Ilustrační foto
Na konci května zahájil Kraj Vysočina avizovanou modernizaci komunikace II/408 v úseku Jemnice – Dobrá Voda. Stavební práce budou probíhat přibližně do konce září letošního roku. „Z důvodu nevhodných technických parametrů a četných dopravních závad na stávajícím silničním tělese se Kraj Vysočina rozhodl modernizovat úsek mezi Jemnicí a Dobrou Vodou v délce téměř 4,5 km. Na trase bude vynechán pouze intravilán obce Slavíkovice. Při realizaci projektu dojde k odstranění deformací vozovky výměnou asfaltových vrstev a také k rekonstrukci propustků,“ informoval náměstek hejtmana pro oblast dopravy Libor Joukl.
 

 
 

Projekt II/408 Jemnice – Dobrá Voda získal podporu z Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013. Silnice II/408 je důležitou spojnicí jižní části našeho kraje s oblastí okolo Vranovské přehrady a Znojma včetně návazností na hraniční přechody s Dolním Rakouskem. Celkové výdaje na modernizaci silnice budou činit přibližně 35 miliónů korun. Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a příspěvek ze státního rozpočtu ČR pokryjí přibližně 50% způsobilých výdajů projektu, zbývající část financuje Kraj Vysočina ze svého rozpočtu.

 

Kraj Vysočina se za pomoci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 dlouhodobě snaží o zlepšování dostupnosti hraničních přechodů a dalších dopravních návazností s Dolním Rakouskem. V předchozích letech byly dokončeny projekty II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – Dědice a II/408 Jemnice – most. V současné době probíhá realizace projektu II/406 Telč – průtah, která zahrnuje zásadní modernizaci silnice II/406 v intravilánu města Telč včetně výstavby dvou okružních křižovatek.

 

 

 

Loga EU
  • Radek Žižka, odbor dopravy a silničního hospodářství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: zizka.r@kr-vysocina.cz
 

Jemnice - Dobrá Voda

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 5.6.2014 / 5.6.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze