Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Seminář k mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik

Ilustrační foto
Tento týden se v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě konal seminář pro pracovníky vodoprávních úřadů a povodňových orgánů zaměřený na mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik. Na semináři pořádaném Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Krajem Vysočina vystoupili zejména zástupci Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i. a Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.
 

 
 

Posuzování míry povodňového nebezpečí, vyjádření povodňového rizika a výše možných škod patří k aktuálním problémům nejen ve vodním hospodářství. Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik ukládá členským státům povinnost postupně na jejich území vyhodnotit povodňové nebezpečí, riziko a tato vyhodnocení zpracovat do formy příslušného mapového vyjádření. Jak bylo na semináři zdůrazněno, mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik budou využívány pro pořízení dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem, při tvorbě územních a povodňových plánů, revizi stanovených záplavových území, řešení povodňových situací, ale i v oblasti prevence. Znamená to postupně budovat opatření, která sníží riziko pro současné využívání území na přijatelnou úroveň.

 

„Povodně jsou hrozbou všech obydlených aglomerací, neboť mohou způsobit nejen materiální škody, ale mohou znamenat i přímé ohrožení lidských životů. Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik by se proto měly stát významnou součástí územně plánovacích podkladů“ uvedla Eva Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství.

 

 

  • Martin Drápela, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel: 564 602 207, e-mail: drapela.m@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 29.5.2014 / 29.5.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky > Památkový fond

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze