Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zástupci Kraje Vysočina navštívili společnost Kronospan

Ilustrační foto
Tento týden navštívili zástupci Kraje Vysočina společnost Kronospan, aby diskutovali otázky životního prostředí a logistiky společnosti. Vedení společnosti seznámilo náměstka hejtmana Libora Joukla a krajského radního pro životní prostředí Zdeňka Chláda s průběhem výstavby nové špičkové technologie čištění spalin, označované zkratkou UTWS, která výrazně sníží množství emisí znečišťujících látek vypouštěných z technologie sušení dřevních třísek u výroby OSB desek. Kronospan je v současné době největším znečišťovatelem v Jihlavě a realizací technologie UTWS dojde k zásadnímu zlepšení kvality ovzduší v krajském městě i jeho blízkém okolí zejména u pachově postižitelných a dráždivých organických látek uvolňovaných ze sušení dřeva.
 

 
 

Další filtrační zařízení (elektrostatický odlučovač) s účinností až 99,9 % sníží množství vypouštěných tuhých znečišťujících látek o přibližně 4,5 tuny za rok. U technologie výroby DTD desek byla technologie čištění spalin UTWS včetně elektrostatického odlučovače instalována již v roce 2007.

 

„Jsem rád, že se na základě rozhodnutí společnosti a díky rychlému průběhu schvalovacího řízení podaří na podzim instalovat špičkové filtrační zařízení i na druhou technologii,“ sdělil po prohlídce stavby moderní technologie krajský radní pro životní prostředí Zdeněk Chlád.

S ohledem na typ a velikost výroby je společnost Kronospan povinna v letošním roce požádat krajský úřad o vydání integrovaného povolení, které bude řešit podmínky provozu nejen ve vztahu k ochraně ovzduší, ale také v jiných oblastech životního prostředí.

 

Vzhledem k tomu, že krajský úřad eviduje v poslední době zvýšený počet stížností na prašnost v okolí dřevozpracujícího závodu, zajistil krajský úřad na vlastní náklady monitoring prašného spadu, který bude podkladem pro stanovení podmínek provozu v rámci vydání integrovaného povolení. „Krajský úřad se bude snažit v rámci řízení o vydání integrovaného povolení eliminovat negativní vlivy provozu firmy na životní prostředí“, tvrdí vedoucí krajského odboru životního prostředí a zemědělství Eva Horná. 

 

Na jednání byla rovněž projednávána oblast logistiky firmy a související dopravní komplikace způsobené dopravou surovin do společnosti. Náměstek hejtmana Libor Joukl společnosti nabídnul pomoc při řešení této problematiky.

 

Více informací: Rostislav Habán, odbor životního prostředí a zemědělství, tel.: 564 602 514, e-mail: haban.r@kr-vysocina.cz

 

Návštěva Kronospanu, Jihlava

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 29.5.2014 / 29.5.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2014 > Květen

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze