Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Zástupci Kraje Vysočina navštívili společnost Kronospan

Ilustrační foto
Tento týden navštívili zástupci Kraje Vysočina společnost Kronospan, aby diskutovali otázky životního prostředí a logistiky společnosti. Vedení společnosti seznámilo náměstka hejtmana Libora Joukla a krajského radního pro životní prostředí Zdeňka Chláda s průběhem výstavby nové špičkové technologie čištění spalin, označované zkratkou UTWS, která výrazně sníží množství emisí znečišťujících látek vypouštěných z technologie sušení dřevních třísek u výroby OSB desek. Kronospan je v současné době největším znečišťovatelem v Jihlavě a realizací technologie UTWS dojde k zásadnímu zlepšení kvality ovzduší v krajském městě i jeho blízkém okolí zejména u pachově postižitelných a dráždivých organických látek uvolňovaných ze sušení dřeva.
 

 
 

Další filtrační zařízení (elektrostatický odlučovač) s účinností až 99,9 % sníží množství vypouštěných tuhých znečišťujících látek o přibližně 4,5 tuny za rok. U technologie výroby DTD desek byla technologie čištění spalin UTWS včetně elektrostatického odlučovače instalována již v roce 2007.

 

„Jsem rád, že se na základě rozhodnutí společnosti a díky rychlému průběhu schvalovacího řízení podaří na podzim instalovat špičkové filtrační zařízení i na druhou technologii,“ sdělil po prohlídce stavby moderní technologie krajský radní pro životní prostředí Zdeněk Chlád.

S ohledem na typ a velikost výroby je společnost Kronospan povinna v letošním roce požádat krajský úřad o vydání integrovaného povolení, které bude řešit podmínky provozu nejen ve vztahu k ochraně ovzduší, ale také v jiných oblastech životního prostředí.

 

Vzhledem k tomu, že krajský úřad eviduje v poslední době zvýšený počet stížností na prašnost v okolí dřevozpracujícího závodu, zajistil krajský úřad na vlastní náklady monitoring prašného spadu, který bude podkladem pro stanovení podmínek provozu v rámci vydání integrovaného povolení. „Krajský úřad se bude snažit v rámci řízení o vydání integrovaného povolení eliminovat negativní vlivy provozu firmy na životní prostředí“, tvrdí vedoucí krajského odboru životního prostředí a zemědělství Eva Horná. 

 

Na jednání byla rovněž projednávána oblast logistiky firmy a související dopravní komplikace způsobené dopravou surovin do společnosti. Náměstek hejtmana Libor Joukl společnosti nabídnul pomoc při řešení této problematiky.

 

Více informací: Rostislav Habán, odbor životního prostředí a zemědělství, tel.: 564 602 514, e-mail: haban.r@kr-vysocina.cz

 

Návštěva Kronospanu, Jihlava

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 29.5.2014 / 29.5.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze