Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj chce letos začít dvě velké silniční stavby

Ilustrační foto
Kraj Vysočina dnes rozhodl o zahájení zadávacích řízení na dvě stavební veřejné zakázky. V průběhu července by mělo být jasno, kteří dodavatelé pro Kraj Vysočina zrealizují stavbu II/405 Zašovice – průtah a druhou etapu stavby II/351 Třebíč – ulice Hrotovická. „Práce na obou stavbách jsou naplánovány tak, že by měly být dokončeny do konce roku s tím, že začátek zimního období bude pro řidiče na těchto úsecích bez objížděk a větších dopravních omezení,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy Libor Joukl. Financování obou projektů je celé zajištěno z rozpočtu Kraje Vysočina.
 

 
 

II/405 Zašovice – průtah

Práce jsou plánovány na silnici II/405  v průtahu obcí Zašovice v délce 792. Jedná se zejména o sjednocení šířky vozovky mezi obrubami, nové umístění autobusových zastávek včetně nástupišť a zřízení uličních vpustí s napojením do stávající kanalizace. Projekt počítá také se stavebními úpravami a napojením silnice II/405 na dříve rekonstruované úseky před obcí Zašovice v délce 133 metrů a za obcí Zašovice v délce 336 metrů ve směru na Okříšky. Stavba bude prováděna za úplné uzavírky silnice II/405, pro realizaci bude rozdělena na dvě etapy tak, aby byl zajištěn příjezd do obce Zašovice. Práce na úseku by měly začít koncem prázdnin 2014, uvedení stavby do předčasného užívání je naplánováno na podzim 2014, hotová stavba by měla být předána do konce roku 2014.

 

II/351 Třebíč – ulice Hrotovická, 2. etapa

Práce budou probíhat na úseku komunikace v délce 1423 metrů – úsek od křižovatky se silnicí I/23 po konec města Třebíč. Rekonstrukce bude spočívat především ve výměně krytu a položení dvou asfaltových vrstev. V některých úsecích bude provedena zesílení krytu a v ručených úsecích bude provedena kompletní výměna konstrukce vozovky, plánovány jsou rovněž úpravy na mostě na začátku úseku, úpravy autobusových zálivů a zajištění řádného odvodnění komunikace. Stavba bude realizována za omezeného silničního provozu ve dvou etapách s dopravou řízenou světelným zařízením po polovinách vozovky.  Obrusná vrstva bude položena za úplné uzavírky a bude provedena o vybraných víkendech. Po celou dobu provádění prací bude zajištěn provizorní příjezd do přilehlých podniků a provozoven. Práce na úseku by měly začít koncem prázdnin 2014, uvedení stavby do předčasného užívání je naplánováno na podzim 2014, hotová stavba by měla být předána do konce roku 2014.

 

  • Pavel Hamáček, odbor dopravy a silničního hospodářství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: hamacek.p@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 27.5.2014 / 27.5.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky > Památkový fond

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze