Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Odborná exkurse studentů zemědělských škol z Rakouska na Vysočině

Odborná exkurse studentů zemědělských škol z Rakouska na Vysočině
Ve dnech 19. – 21. 5. 2014 navštívilo Kraj Vysočina 20 studentů zemědělských škol z partnerského regionu Dolní Rakousko. Odbor životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s Českou zemědělskou akademií v Humpolci, Školním statkem v Humpolci a zemědělskými podniky z Košetic, Senožat a Želiva připravily program pro odbornou exkursi zamřenou na aktuální problémy zemědělské prvovýroby s možností se seznámit s praktickými ukázkami jednotlivých provozů.
 

 
 

Na Školním statku v Humpolci studenty přivítal radní pro oblast zemědělství a životní prostředí Zdeněk Chlád. Při setkání se studenty uvedl: „Kraj Vysočina je především zemědělský kraj, přes 4 tisíce zemědělských podniků obhospodařuje 409 tisíc hektarů zemědělské půdy a chová více jak 211 tisíc kusů skotu. V rámci své exkurse máte možnost i některé zemědělské podniky navštívit a seznámit se blíže s hospodařením v konkrétních podmínkách na Vysočině. Mezi priority kraje patří i vzdělaní lidé v oblasti zemědělství. K naplňování této priority slouží příspěvkové organizace Kraje Vysočina například Česká zemědělská akademie v Humpolci a tento Školní statek v Humpolci, na kterém byla v minulém roce realizována moderní novostavba pro ustájení více než 200 kusů krav, včetně související dojící technologie, uskladnění mléka i odpadového hospodářství. Stavba trvala více než rok a investice ve výši 38 milionů korun hradil Kraj Vysočina ze svého rozpočtu“.

Studenti projevili v rámci exkurse nebývalý zájem i o moderní techniku a vznášeli odborné dotazy k dané problematice z oblasti agrárního sektoru. Závěrem setkání bylo dohodnuto, že by navázaná spolupráce měla pokračovat.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 23.5.2014 / 23.5.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky > Památkový fond

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze