Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Mezinárodní den rodiny letos slaví 20. výročí

Mezinárodní den rodiny letos slaví 20. výročí
Dnes je tomu přesně 20 let, kdy byl 15. květen ustanoven Mezinárodním dnem rodiny. Stalo se tak na valném shromáždění Organizace spojených národů. „Základním cílem bylo vytvořit dlouhodobou tradici, aby zejména vlády zvýšily svoji informovanost o rodinných otázkách, o významu rodiny coby základní jednotky společnosti, jejíž potřeby je třeba reflektovat,“ vysvětluje radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a rodinné politiky Petr Krčál. Dnešní datum je vedle oslavy rodiny, chápáno také jako apel na udržení rodiny, jež je vedle své nenahraditelnosti charakteristická svojí křehkostí.
 

 
 

Současná rodina je od té dřívější v mnohém odlišná. Demografické a socioekonomické trendy se výrazně podepsaly na její proměně. Snižují se počty členů domácností, více žen je zaměstnáno. Zrychluje se tempo urbanizace a současně roste i mobilita lidí při hledání práce. Mateřství se pod vlivem budování kariéry dostává na vedlejší kolej. „To vše vede k oslabování tradičních rodinných sítí, které zajišťují podporu a péči o děti nebo slabé a zranitelné členy rodiny,“ poznamenává Krčál.

 

Aby se současný trend zvrátil, je třeba navrátit rodině její důležitost.  „Stane se tak v případě, že budeme otázkám rodiny věnovat zvýšenou pozornost, s čímž se pojí také důvody zrodu Mezinárodního dne rodiny,“ přibližuje Krčál. V Kraji Vysočina se tomu děje prostřednictvím rodinné politiky coby plnohodnotné regionální politiky.

 

 „Veškeré prorodinné aktivity vycházejí z Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina schválené pro období 2012 – 2016. Mezi základní opatření obsažená v tomto strategickém dokumentu se řadí podpora vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování rodin, podpora slaďování pracovního a rodinného života, podpora žádoucích funkcí rodiny včetně podpory služeb pro rodiny, podpora prostředí přátelského celé rodině,“ vyjmenovává Krčál.

 

Na Vysočině se daří naplňovat jednotlivá opatření také pomocí projektů, jejichž realizaci se kraj věnuje.  Jde o veřejnosti známý projekt Rodinné pasy, dále pak projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině, jehož jednou z klíčových aktivit je vybudování sítě míst přátelských rodině tzv. Family Pointů, dalším je Rovnost šancí na Vysočině, který se zabývá opatřeními pro plnění principu rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce a v neposlední řadě projekt Senior plus, který cílí na podporu lidí v předseniorském a seniorském věku. Neméně důležitá je podpora prorodinných aktivit měst a obcí z rozpočtu kraje. 

 

„Snažíme se dostát hesla Kraj Vysočina - jedna velká rodina, kterým rámujeme veškeré prorodinné aktivity,“ uzavírá Krčál.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 15.5.2014 / 15.5.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze