Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Odpady Vysočiny

Mobilní verze webu

Analýza možností energetického využívání odpadů v Kraji Vysočina

Analýza má za cíl zhodnotit varianty energetického využití odpadů, z pohledu výstavby jednoho zařízení pro energetické využití odpadů, nebo více menších zařízení pro energetické využití odpadů, nebo spoluspalování odpadu ve stávajících zařízeních v Kraji Vysočina.
 

 
 

Jedním z hlavních důvodů zpracování této studie je skutečnost postupného zaplňování skládek komunálních odpadů v Kraji Vysočina. Riziko zaplnění skládek hrozí i v případě, že by občané dosáhli maximální míry třídění využitelných složek odpadů.

Studie se zabývá možnostmi energetického využívání odpadů v pěti variantách. Tyto varianty jsou postaveny na předpokládaných v současné době známých možnostech, jak uvedený problém řešit. Do budoucna lze množinu variant libovolně a velmi rychle doplňovat vzhledem k adaptabilitě vytvořeného výpočtového nástroje. Varianty a lokality byly zvoleny s ohledem na známé skutečnosti tak, aby na vypracovaném základě bylo možné posoudit aplikovatelnost pro různé lokality v Kraji Vysočina.

Studie má za cíl zhodnotit varianty energetického využití odpadů, z pohledu výstavby jednoho zařízení pro energetické využití odpadů, nebo více menších zařízení pro energetické využití odpadů nebo spoluspalování odpadu ve stávajících zařízeních v Kraji Vysočina.Jednotlivé varianty jsou ve studii hodnoceny z pohledu ekonomického, environmentálního, sociálního a také z pohledu souladu s platnou právní legislativou.

 
Zodpovídá: Ing. Jan Joneš
Vytvořeno / změněno: 15.5.2014 / 15.5.2014
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Odpady Vysočiny

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze