Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Dopravní nehody v Kraji Vysočina zobrazené nad mapou Geoportálu

Nehody
Od května je pro veřejnost k dispozici mapa dopravních nehod na webových stránkách Geoportálu Kraje Vysočina na odkazu http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/Map/Map1/Nehody . Aplikace je propojena s datovým skladem a na mapovém podkladu umožnuje promítat statistické údaje dopravní nehodovosti.
 

 
 

Data o místě a příčině dopravní nehody, zbavená jakýchkoliv osobních údajů, poskytuje Kraji Vysočina Policie ČR.  Data jsou importována odborem analýz a podpory řízení do datového skladu, odkud jsou načítána do Geoportálu (Digitální mapy veřejné správy), který spravuje oddělení GIS na odboru informatiky. Data je možno prohlížet i přímo z portálu v datovém skladu, který je propojený s mapou. 

 

Odkaz do datového skladu: https://analytika.kr-vysocina.cz/ReportServer_SQLSERVERPUBLIC/Pages/ReportViewer.aspx?%2fST%2fnehody_useky_silnic&rs:Command=Render  

 

Mapa dopravních nehod nemá za cíl informovat o aktuální situaci v provozu na pozemních komunikacích, ale názorně graficky zobrazit základní informace o dopravních nehodách za zvolené časové období dle vybrané kategorie nehody.

V mapě jsou zobrazeny dopravní nehody od roku 2012 do současnosti s pravidelnou měsíční aktualizací.

K dispozici jsou následující kategorie nehod:

  • druh nehody – jde o srážku s chodcem, havárii, srážku s vlakem, srážku s pevnou překážkou, srážku se zaparkovaným vozidlem, srážku s lesní zvěří, srážku s domácím zvířetem, srážku s jedoucím vozidlem, jiný druh nehody.
  • následky nehody - smrtelná zranění, těžká zranění a lehká zranění 
  • stav komunikace, které jsou evidovány podle neoznačené překážky, nesouvislé výtluky, podélný sklon víc než 8 %, podélně zvlněný povrch, přechodná uzavírka pruhu, přechodná uzavírka silnice, příčná stružka, hrbol, souvislé výtluky, trvalé zúžení vozovky a jiný stav závada komunikace   
  • stav řidiče – pod vlivem alkoholu (obsah do 0,99  a obsah od 1 ‰ a více), pod vlivem léků a narkotik, pod vlivem nemoci či úrazu, vlivem únavy, usnutí, náhlé indispozice, pod vlivem jiného nepříznivého stavu nebo pokud řidič při jízdě zemřel (infarkt apod.) 

Tip pro práci s mapou:

Při zobrazení mapy v měřítku 1 : 2 000 se zobrazí i popis k dané nehodě (datum a druh nehody) a při použití nástroje "identifikace o objektu" zjistíte podrobné informace o dopravní nehodě (např. datum, okolnosti při nehodě, výrobní značka motorového vozidla, zda došlo k požáru či úniku provozních hmot, specifikace místa a jiné).

 

Odkaz na aplikaci Policie ČR: http://www.jdvm.cz/cz/s477/Rozcestnik/c7315-Statistika-nehod-v-mape

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.5.2014 / 14.5.2014
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor informatiky > Aktuality

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze