Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Fond Vysočiny: Zastupitelstvo kraje vyhlásilo čtyři nové grantové programy

Fond Vysočiny: Zastupitelstvo kraje vyhlásilo čtyři nové grantové programy
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 13. 5. 2014 vyhlásilo čtyři nové grantové programy v rámci Fondu Vysočiny. Níže je uveden výčet vyhlášených grantových programů, jejich objem, zaměření, uzávěrka podávání žádostí a kontakty na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:
 

 
 

Prevence kriminality 2014 – 1 500 000 Kč - program na podporu specifických programů prevence kriminality (odbor sekretariátu hejtmana, Ing. Josef Pokorný, tel.: 564 602 164, pokorny.josef@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 11. 07. 2014

 

Lyžařské běžecké trasy 2014 – 1 300 000 Kč - program na podporu úpravy stop lyžařských běžeckých tras na území Kraje Vysočina (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Ing. Renata Šimánková, tel.: 564 602 353, simankova.r@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 13. 06. 2014

 

Edice Vysočiny 2014 – 1 000 000 Kč - program na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu a historii (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 30. 06. 2014

 

Rozvoj vesnice 2014 –  4 000 000 Kč - program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny (odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543; hruza.l@kr-vysocina.cz)

Uzávěrka: 20. 06. 2014

 

Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách Kraje Vysočina http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ nebo na www.fondvysociny.cz

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 14.5.2014 / 14.5.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze