Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Vysočina dnes zastupuje kraje na jednání s ministrem dopravy

Vysočina dnes zastupuje kraje na jednání s ministrem dopravy
Zástupci Asociace krajů ČR včetně Libora Joukla, náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy budou dnes odpoledne jednat s ministrem dopravy Antonínem Prachařem o deseti nejpalčivějších problémech, které musí v současné době řešit české i moravské kraje v oblasti dopravy a komunikací. „Desítka problémů kopíruje otevřená témata, která tíží nejen Kraj Vysočina - počínaje nesystémovým výběrem mýta, přes důsledky absence zákona o liniových stavbách až po neustálé zpochybňování platnosti historicky uzavřených memorand o železniční dopravě,“ uvedl konkrétní témata pro jednání s ministrem dopravy Libor Joukl.
 

 
 

Kraj Vysočina zastoupený na jednání Liborem Jouklem předpokládá nejširší debatu s ministrem především nad otázkou  budoucí organizace a rozšíření mýtného systému. „Navrhujeme, aby mýtné sledované satelitním systémem bylo do budoucna za jasných podmínek rozšířeno i na síť silnic II. a III. tříd s tím, že bude cíleno především na těžká nákladní vozidla nad 12 tun. Opatření se tak nedotkne malých živnostníků, kteří zajišťují běžnou obsluhu regionu, naopak vrátí těžkou kamionovou dopravu ze silnic nižších tříd zpět na dálnici. Sníží se tak nehodovost, zatížení obcí kolem dálnice a předpokládáme, že efekt z tohoto opatření bude mít také stát v podobě vyššího výběru mýtného,“ uvedl Libor Joukl.

 

Témata připravená k diskuzi zástupců Asociace krajů ČR s ministrem dopravy Antonínem Prachařem:

1. Mýtné + návrh na omezení těžké nákladní dopravy v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

2. Vysokorychlostní vážení

3. Zimní údržba

4. Memorandum o drážní dopravě

5. Zákon o liniových stavbách

6. Odtahy vozidel

7. Prahové vpusti

8. Poplatek za vjezdy na autobusová nádraží

9. Problematické zákony

            a) Záznam bodů a zastupování

            b) Měření automatizovanými technickými prostředky používanými bez obsluhy

            c) Problematika odstraňování reklamních zařízení

            d) Problematika uzavírek

            e) Církevní restituce

10. Nevyřízené spisy MD ČR

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 14.5.2014 / 14.5.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze