Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Projekt pomůže sociálně vyloučeným

Projekt pomůže sociálně vyloučeným
Kraj Vysočina zahájil projekt na podporu sociální integrace příslušníků romských lokalit. Jeho cílem je pomoci začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit do společnosti. „Dosaženo toho bude na základě dostupnosti, kvality a kontroly začleňujících služeb,“ říká radní pro sociální oblast Petr Krčál. Jedná se o první projekt kraje zaměřený na tuto problematiku.
 

 
 

Projekt nejenže podpoří sociální integraci příslušníků romských lokalit, ale také napomůže k předcházení či řešení sociálního vyloučení. Přestože situace v Kraji Vysočina není alarmující, je sociální integrace příslušníků romského etnika živým tématem i v našem regionu. „V podmínkách sociálního vyloučení v současnosti dle odhadů žije okolo 2 000 Romů v 15 lokalitách nebo komerčních ubytovnách na území kraje,“ popisuje radní pro oblast multikulturní spolupráce a neziskový sektor Petr Piňos. 

 

Řešení problematiky sociálního vyloučení spočívá jednak ve strategickém plánování cílených služeb, opatření a činností, dále také v prevenci eskalování společenských konfliktů souvisejících se soužitím Romů s většinovou populací. Projekt počítá s vytvořením stálé platformy aktérů, kteří budou monitorovat situaci a z nichž většina se bude v rámci svých kompetencí podílet na řešení situace sociálně vyloučených.

 

„Jejich práce by měla přinést to, aby lidé, na které projekt cílí, byli podporováni v získávání a udržení práce, udržení bydlení, k finanční gramotnosti, k udržování a budování mezilidských vztahů, ke zvládání výchovy a péče o děti a vlastní osobu,“ doplňuje Piňos.

 

Důležitá také bude spolupráce s romskými autoritami, romskými organizacemi a mládeží.

 

V rámci projektu bude také zpracována analýza sociálně vyloučených romských lokalit na území kraje, která postihne i migrační trendy. Hlubší pozornost bude věnována situaci romských komunit v největších sídlech kraje – ve městech Jihlava a Třebíč.

 

Aktivity projektu „Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina“ byly zahájeny v dubnu letošního roku. Projekt bude ukončen v červnu 2015. Je realizován na základě podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 14.5.2014 / 14.5.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze