Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Kraj bude řešit kompenzaci za objízdné trasy

Kraj bude řešit kompenzaci za objízdné trasy
Od 1. června letošního roku bude Kraj Vysočina hradit zvýšené náklady autobusových dopravců zapříčiněné objízdnými trasami v plné výši. „Dosud kraj hradí dle smlouvy s dopravci pouze prokazatelnou ztrátu tedy rozdíl nákladů na zajištění veřejné služby dopravcem a tržeb z jízdného. Z důvodu uzavírek a s tím souvisejících objízdných tras se ale často generuje i nárůst cen jízdného pro cestující. Nově nebudou zvýšené náklady dopravců hradit společně s krajem i cestující, ale kraj sám. Tímto krokem chceme zejména vyjít vstříc cestujícím, kteří musí pravidelně dojíždět za prací nebo do škol,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Libor Joukl. Opatření se týká uzavírek na silnicích prvních, druhých a třetích tříd a ročně by mělo přijít krajskou kasu na přibližně milion korun.
 

 
 

V souvislosti s masivními investicemi do dopravní infrastruktury v posledních letech narůstá také počet uzavírek, respektive zvyšuje se počet kilometrů, které musí řidiči najet při cestách Vysočinou. Ve většině případů se objízdné trasy týkají i veřejné linkové autobusové dopravy. „Jednotlivým autobusovým dopravcům uhradíme od příštího měsíce nárůst nákladů z důvodu objízdných tras. Vedle prokazatelné ztráty zaplatí kraj i zvýšenou cenu jízdného, která vyplývá z nastaveného kilometrického tarifu. Do budoucna by se už nemělo stát, že cestující budou muset dát za jízdenku více jen proto, že autobus najede kilometry navíc po objížďce,“ vysvětluje náměstek Libor Joukl a dodává, že takto chce kraj pomoci cestujícím nad rámec svých zákonných povinností, aby nemuseli v souvislosti s objízdnými trasami sahat hlouběji do peněženky.

 

Výše uvedené opatření se nebude týkat uzavírek na místních komunikacích. „Tam je třeba, aby se příslušný dopravce dohodl na případných kompenzacích s vlastníkem komunikace tedy s místní samosprávou,“ uzavřel náměstek Joukl.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 7.5.2014 / 7.5.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze