Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Na třebíčském gymnáziu se soutěžilo v odborné činnosti středoškoláků

Na třebíčském gymnáziu se soutěžilo v odborné činnosti středoškoláků
V pondělí 28. 4. 2014 sebna třebíčském gymnáziu uskutečnilo krajské kolo 36. ročníku SOČ (Středoškolská Odborná Činnost). 57 žáků středních škol z Třebíčska, Jihlavska, Havlíčkobrodska a Žďárska představilo 11 odborným komisím práce z 18 soutěžních oborů. Do celostátního kola, které se uskuteční v červnu na plzeňském Gymnáziu Luďka Pilka, postoupilo 15 nejlepších prací. Dalších 5 zdařilých prací doporučily odborné komise k dodatečnému postupu do celostátního kola. "Práce jsou skutečně velice zdařilé. Někteří žáci nebo autorské týmy na sběru dat i zpracování výsledků pracují až dva roky," podotkla ředitelka třebíčského gymnázia Alice Burešová.
 

 
 

V Plzni budou Vysočinu reprezentovat zástupci Gymnázia Třebíč – Jan Melena (informatika), Pavel Vrbka (fyzika), Vojtěch Slouka (historie), Jiří Štěpanovský (elektrotechnika) a Marek Hodějovský (biologie). Dále postoupili studenti z Katolického gymnázia Třebíč – Přemysl Zhoř (teorie kultury) a Leona Eichlerová (zemědělství), z Gymnázia a Střední odborné školy Moravské Budějovice bude soutěžit Radka Klinerová (zdravotnictví).

 

SOČ je dobrovolná zájmová činnost studentů všech typů středních škol, kterou uskutečňují ve svých školách, mimoškolních zařízeních, klubech nebo i individuálně. Výsledkem je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou. Pro 36. ročník SOČ bylo vyhlášeno 18 soutěžních oborů, mezi které patří například biologie, historie, stavebnictví, architektura a design interiérů nebo třeba tvorba učebních pomůcek a didaktická technologie. Porota hodnotí především nápaditost při výběru tématu a uplatnitelnost výsledků řešení, znalost podstaty řešené problematiky, způsob řešení problému, podíl vlastní práce a vlastní přínos řešené problematice. U písemné práce, jejíž rozsah je zpravidla 20 - 30 stran textu, komise hodnotí přehlednost, srozumitelnost a úplnost popisu problematiky, způsob řešení a získání výsledků a v neposlední řadě i formální úroveň textu. Přehlídky prací SOČ se pak uskutečňují formou veřejné obhajoby. Autor během 5 - 10 minut porotu a přítomné stručně seznámí s obsahem práce, s jejím cílem, postupem a výsledky řešení. Následuje diskuse, při níž autor odpovídá na otázky odborné hodnotící poroty, přítomných i ostatních soutěžících. Porota hodnotí schopnost srozumitelně popsat a vysvětlit podstatu práce i schopnost správně reagovat na otázky a obhájit svoje výsledky řešení.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 30.4.2014 / 30.4.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky > Památkový fond

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze