Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Komentář hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka k 10 letům České republiky v EU

Komentář hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka k 10 letům České republiky v EU
Deset let členství České republiky v Evropské unii přineslo nejen vnímanou byrokracii vyplývající z různých nařízení, ale též nezpochybnitelná pozitiva. Zmíním například odstranění hranic v Schengenském prostoru, fondy EU, které příjemce Kraj Vysočina obohatily o 5,5 miliardy korun investovaných např. do silnic, nemocnic, škol i hotelů. Na druhou stranu vnímáme i problémy ve vztahu kraje versus vláda, a to právě kvůli zmíněným evropským fondům. Mně osobně přinesly tyto roky právě starosti s fondy a projekty, ale také obrovskou radost z úspěchů, kterých jsme společně dosáhli. Považuji vstup do EU za naprosto správný a jen mě mrzí, že si členství sami kazíme typickým českým pseudotvůrčím přístupem.
 

 
 

Na existenci Evropské unie lze pohlížet z mnoha úhlů, stejně tak je možné idealizovat i zpochybňovat její význam a přínosy pro členské země a jejich regiony. Podrobným rozborem krajských přehledů zjistíme, že jde o stovky projektů, které změnily pohled veřejnosti na standardy už jednou zmíněného veřejného života a s tím spojený všudypřítomný informační boom. Evropská unie a její dotační tituly  přinesly do života všech nový fenomén – tzv. publicitu. Povinností všech příjemců je neustále informovat o podpořených aktivitách, viditelně je označovat a především zajistit jejich udržitelnost. Dává to smysl. Když se pozorně rozhlédnete po svém okolí, najdete řadu příkladů, kde evropské peníze pomohly. Na Vysočině je jich spousta a veřejnost je může chápat jako samozřejmost. Samozřejmost pro ty, kteří dokázali příležitosti ve prospěch regionu využít.

 

Od vstupu do Evropské unie Česká republika do společného rozpočtu odvedla 343 miliard korun a získala 676 miliard. Tedy o 333 miliardy víc. Nebudu na tomto místě hodnotit, zda veškeré dostupné finance byly nebo budou vyčerpány korektně a smysluplně popř. zda vůbec budou vyčerpány. Faktem zůstává, že v rámci jednoho z nejúspěšnějších operačních programů ROP Jihovýchod byly vyčerpány všechny peníze určené na dopravu. Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj resp. příjemci z našich regionů ukončili 172 dopravních projektů, což představuje 410 kilometrů nových a modernizovaných silnic II. a III. tříd, pořídili více než 100 nových ekologických autobusů, 13 regionálních vlaků, 23 trolejbusů, 9 nízkopodlažních tramvají, 39 přestupních terminálů a vytvořili 90 kilometrů cyklostezek.

 

MUDr. Jiří Běhounek

Hejtman Kraje Vysočina

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 30.4.2014 / 30.4.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze