Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina se připravuje na celorepublikové přijímačky

Kraj Vysočina se připravuje na celorepublikové přijímačky
V těchto dnech již tradičně probíhají na středních školách v Kraji Vysočina přijímací zkoušky. „Ředitelé našich středních škol dlouhodobě zařazují na základě doporučení kraje přijímací zkoušky jako jedno z kritérií pro přijetí do maturitních oborů. Taková zkouška přispívá k vyšší objektivitě přijímacího řízení, protože klasifikace se na různých základních školách různí. Zkouška také přispívá k tomu, aby si budoucí středoškoláci vybrali typ školy a obor podle svých studijních předpokladů,“ uvedla Jana Fialová, krajská radní pro oblast školství, mládeže a sportu. Přijímací řízení nemají na Vysočině jednotná zadání, každá škola si zkoušky připravuje a organizuje sama. Kromě toho střední školy zohledňují i klasifikaci ze základních škol nebo výsledky soutěží, aby předešly momentálnímu selhání zájemců. Doporučení ke konání přijímací zkoušky má pomoci středním školám udržet úroveň a nastavit pro budoucí studenty hranici minimálního vstupního vzdělání.
 

 
 

Návrh ministra školství Marcela Chládka zavést plošné přijímací zkoušky je jednou z možností, jak dosáhnout srovnatelných podmínek přijímacího řízení na všech středních školách v České republice. Kraj Vysočina i střední školy jsou připraveny jednotné zadání využít. „Je však třeba ještě prodiskutovat všechny aspekty, aby toto opatření mělo požadovaný efekt. Chtěli bychom, aby se připravovaný návrh týkal nejen veřejných středních škol, ale také soukromých a církevních. Hodně se také diskutuje o minimální hranici úspěšnosti,“ doplnila Jana Fialová.

 

Kraj Vysočina zřizuje 48 středních škol a do středních škol se ročně hlásí kolem 5 tisíc žáků základních škol.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 25.4.2014 / 25.4.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze