Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Školním jídelnám je 50 let. Na Vysočině denně nakrmí téměř 90 tisíc lidí

Ilustrační foto
Školnímu stravování je padesát let. Za tu dobu si prošlo celou řadou inovací a změn. Jeho současná podoba podporuje zdravý životní styl, dbá na šetrně zpracované čerstvé suroviny. Dávno odzvonilo zašedlým provozům a čpícím kuchyním. Dnes se v 538 zařízeních školního stravování na Vysočině leskne nerez, namontováno je moderní odsávání, jídlo se připravuje šetrně v konvektomatech a výdej stravy je řízen plánovitě počítačem. Denně se v našem kraji ve školních jídelnách stravuje více než 68 tisíc dětí, žáků a studentů, více než 10 tisíc pracovníků škol a 11 tisíc cizích strávníků. „Samotné vaření je v rukou 363 vedoucích školních jídelen, 1064 kuchařů, 381 pomocných sil, 21 cukrářů a řezníků a 71 technicko-hospodářských pracovníků,“ vyjmenovává Olga Johanidesová z krajského odboru školství, mládeže a sportu.
 

 
 

Kraj Vysočina zřizuje celkem 68 školních jídelen a výdejen. Péče o ně resp. jejich postupná modernizace v podobě rekonstrukcí a dovybavování představuje skutečně nemalé prostředky. Od vzniku Kraje Vysočina prošly téměř všechny krajské školní jídelny modernizací gastro techniky a vybavní, stavebně vyhovují náročným normám EU. „V současné době je ve fázi generálních oprav a úprav jídelna Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště v Pelhřimově. V nových prostorách už obědvají studenti Střední školy obchodu a služeb v Jihlavě, Hotelové školy v Třebíči, Střední školy řemesel a služeb v Moravských Budějovicích, dále na Gymnáziu a Střední odborné škole v Ledči nad Sázavou. Výuková centra budoucích kuchařů a cukrářů jsou vybudována v Havlíčkově Brodě i Jihlavě,“ uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jana Fialová.

 

Moderní a zdravé školní jídelny dnes nabízí strávníkům bohatý výběr pokrmů z regionálních surovin. Moderní technologií se dá vařit i přes noc bez pomoci kuchaře. Druhý den máte k dispozici například šťavnaté a křehké hovězí maso nebo konfitovanou drůbež a vepřovou panenku. „První školní jídelna, která uváděla regionální potraviny na jídelní lístek společně s energetickou hodnotou pokrmu byla Školní jídelna Domova mládeže v Jihlavě. Z regionálních potravin dlouhodobě vaří také jihlavská Střední škola obchodu a služeb,“ uvádí příklady Olga Johanidesová. V minulosti podpořil Kraj Vysočina zdravé jídelny i grantovým programem Zdravé školní stravování.  Díky němu se mohli studenta sami podílet na tvorbě jídelních lístků, pořádali akce na „stravovací téma“ nebo pořádali ochutnávky. Zdravé stravování na všech úrovních v regionu podpořily i projekty Zdravá škola nebo Naše školka.

 

Školní jídelny se dnes nemalou měrou podílí na utváření správných stravovacích návyků u dětí, plní přísné nutriční požadavky na vyváženou a pestrou stravu.

 

Olga Johanidesová, referent pro školní stravování v Kraji Vysočina:

I když jsme mnozí z nás nebyli na počátku cesty vzniku školního stravování před padesáti lety, myslíme si, že jsme společně se všemi zřizovateli školních jídelen v kraji ušli od prvních krůčků školního stravování až do rázné chůze v současnosti velký kus cesty. Dráha, která nás čeká, je rychlejší, různě klikatá, s vidinou jediného cíle: „Střídmě z pestrého stolu pro naše děti prostřednictvím kvalitních surovin zpracovaných šetrně moderní technologií vzdělanými pracovníky školního stravování!“

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 15.4.2014 / 15.4.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze