Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zateplení objektů může zvýšit radonové nebezpečí

Zateplení objektů může zvýšit radonové nebezpečí
Provedli jste zateplení objektu a vyměnili stará okna za nová těsnější? Změnili jste způsob vytápění z lokálního na ústřední? Tím se dle zjištění Státního ústavu radiační ochrany v objektu koncentrace radonu průměrně zvyšuje o 60 % a ten se tak stává nebezpečným osobám v něm dlouhodobě pobývajícím.
 

 
 

Například v  roce 2013 byla v  našem kraji v  době hlavních prázdnin realizována protiradonová opatření v ZŠ a MŠ Horní Dubenky v okrese Jihlava a ZŠ a MŠ Křoví v okrese Žďár nad Sázavou situovaných na vysokém radonovém riziku, které zahrnuje 70 % území Kraje Vysočina, u kterých se v  letech 1992 – 1997 při prvním monitoringu radonu pohybovala koncentrace radonu na úrovni 300 Bq/m3. V roce 2012 po výměně oken a zateplení bylo naměřeno 700 – 730 Bq/m3. Jedná se tedy o 100% nárůst koncentrace radonu. Po realizaci protiradonových opatřeních byly v  ZŠ a MŠ Horní Dubenky výsledné hodnoty koncentrace radonu max. 214 Bq/m3 a v ZŠ a MŠ Křoví 233 Bq/m3. Jedná se o 70% snížení původní koncentrace radonu až na polovinu směrné hodnoty, která činí 400 Bq/m3. U bytových objektů je tomu obdobně.

 

Státní dotace na tyto objekty a objekty veřejného zájmu, poskytovaná za legislativních podmínek, činí až 1,5 mil. Kč/objekt u RD 150 tis. Kč/byt a pokryje náklady na projekt, realizaci a kontrolní měření po realizaci protiradonových opatření. Jediné, co hradí vlastník objektu, je podlahová krytina, přičemž se nemusí vždy jednat o výměnu podlah.

 

Vzhledem ke složení horninového podloží území našeho kraje, lze předpokládat výskyt značného počtu objektů s nadměrnou koncentrací radonu. Proto v  zájmu snížení tohoto nebezpečí doporučujeme se přihlásit k  výzvě Státního ústavu radiační ochrany na bezplatný, korespondenčním způsobem realizovaný, monitoring radonu pomocí detektorů RAMARN. Jejich distribuci zabezpečuje Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. Hradec Králové (SÚRO), tel. 498 652 713. Monitoring radonu se týká rodinných a bytových domů, MŠ, škol a dalších objektů veřejného zájmu (DD, DPS). Pro zájemce jsou k dispozici následující kontakty: www.suro.cz, www.kr-vysocina.cz – životní prostředí – radon, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 520.

 

 

  • Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 11.4.2014 / 11.4.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze