Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zástupci Kraje Vysočina promluví v Bruselu o využívání informačních a komunikačních technologií

Brusel
Za účasti Kraje Vysočina se bude 24. dubna 2014 v Bruselu konat celoevropská konference o aktuálně probíhajících změnách ve vytváření regionálních politik a jejich zefektivňování s využitím informačních a komunikačních technologií (IKT) a výhod, které tento proces přináší občanům. Pod názvem ONE Konference Brusel 2014 proběhne toto setkání pod záštitou Velvyslance ČR při EU Martina Povejšila a bude organizováno Agenturou pro evropské projekty a management (EPMA, www.epma.cz), jako propagačním partnerem evropského projektu ONE, který je spolufinancován programem INTERREG IVC z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
 

 
 

ONE má za cíl vylepšit schopnost regionů plánovat investice pomocí celoevropské sítě regionálních IKT observatoří. Partneři projektu věří, že vytvořením sítě IKT observatoří zlepší podmínky v rámci vlastních inovačních aktivit a to pomocí dokumentace procesu penetrace IKT, zpřístupněním dat veřejným a soukromým subjektům a asistencí při hodnocení IKT iniciativ a strategií.

 

Během této závěrečné konference celého projektu zazní příspěvky s tematikou Digitální agendy, konceptu Smart Cities nebo o současných IKT trendech a jejich reflexi v politikách EU. Partneři projektu ONE  představí ukázky dobré praxe z vyspělejších regionů, příručku jak založit a rozvíjet IKT observatoř a implementační plány, které popisují možnou integraci poznatků získaných v partnerských regionech do vlastních politik a strategií. Zástupce Kraje Vysočina vedoucí odboru informatiky Petr Pavlinec proto na konferenci představí IKT strategii kraje, IT projekty a proces budování odboru analýz a podpory řízení na krajském úřadě. Ing. Pavlinec bude také vystupovat v hlavním panelu konference, který bude sestávat z provokativní debaty mezi uznávanými evropskými odborníky o různých aspektech vládnutí a roli IKT v něm.

 

Na 25. Dubna je naplánován po-konferenční seminář o výhodách využívání Geografických informačních systémů (GIS) ve veřejné správě. Tohoto semináře se zúčastní zástupci Kraje Vysočina, agentury EPMA a rovněž Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Petr Pavlinec promluví jako host o řešení a využívání GIS v rámci kraje.

 

Konference ONE navazuje na úspěšnou akci konanou v dubnu 2013 v Praze s podtitulem Digitální vládnutí: od lokálních dat k evropským strategiím. Na konferenci vystoupí téměř 50 řečníků, účast je pak předpokládána na 150 návštěvníků z celé Evropy.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 8.4.2014 / 8.4.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze