Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Tradiční zvyky našeho regionu na výstavě v USA

Tradiční zvyky našeho regionu na výstavě v USA
Ve čtvrtek 13. března 2014 byla slavnostně otevřena mezinárodní výstava "Tradiční zvyky v České republice" pod anglickým názvem "Celebration! Rituals and Revelry of Life", kterou uspořádalo Národní muzeum v Praze v prostorách Národního českého a slovenského muzea & knihovně ve státě Iowa v USA. Na přípravě výstavy se podílelo rovněž Regionální pracoviště tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč společně s Muzejním spolkem Velkobítešska.
 

 
 

Výstava seznamuje návštěvníky s tradičními zvyky v Čechách a na Moravě v průběhu celého kalendářního roku a rodinnými obřadnostmi od 19. století až po současnost. Vystaveno je více než 200 předmětů ze sbírek Národního muzea, které tematicky doplňují barevné fotografie z databáze Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč zachycující současné dosud živé obyčeje na Podhorácku. Autory fotografií jsou Silva Smutná, Eva Tomášová, Jiří Zacha a Ivo Kříž.

 

Autorkami výstavy jsou Petra Červinková a Monika Tauberová, které vyzvaly zdejší  Regionální pracoviště tradiční lidové kultury k užší spolupráci. Nabídnuta byla kolekce dvaceti tematických foto souborů, z nichž autorky výstavy vybraly 34 snímků vystihujících charakteristické okamžiky z některých obyčejových tradic. Naši krajané a další návštěvníci výstavy se takto mohou seznámit s ostatky v Nových Sadech a ve Skleném nad Oslavou, smrtelnoškami v Dědicích na Moravskobudějovicku, velikonočním hrkáním v Jasenici a v Rudě, pálením čarodějnic v Jestřabí a ve Velké Bíteši, svatodušní obchůzkou královničky v Jestřabí a Březském, posejpkami v Menharticích na Jemnicku, Božím Tělem v Heřmanově, pěší poutí ke cti P. Marie Karmelské na Heřmanovsku, krojovanou svatovavřineckou poutí ve Vlkově, tradičními hody a živým betlémem ve Velké Bíteši.

 

Monika Tauberová po návratu z USA sdělila, že tamní veřejnost o výstavu projevila velký zájem, slavnostního otevření se zúčastnilo více než 250 osob -  krajané, donátoři muzea, odborná veřejnost aj.  Zahájení  výstavy provedli představitelé obou muzejních institucí paní Gail Naughton, prezidentka CEO (výkonná ředitelka muzea) a Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea v Praze. V průběhu vernisáže obě autorky výstavy odpovídaly na četné dotazy návštěvníků. Velký ohlas prý sklidily velkobítešské královničky, které upoutávaly pozornost obřadností a krásou krojů. Výstavní prostory jsou vybaveny malým kinosálem, kde probíhala projekce dvouminutové ukázky ze svatodušní obchůzky královniček v Březském a uvedeny byly také dva úspěšné krátké dokumentární filmy člena Muzejního spolku Velkobítešska Karla Veleby opatřené anglickými titulky - "Bábina pouť" o pouti na Heřmanovsku a "Františka" o sběratelce lidových písní Františce Kyselkové.

 

V 19 hodin proběhla v přednáškovém sále muzea prezentace k výstavě doplněná dalším fotografickým materiálem, kterou v anglickém jazyce přednesla Mgr. Petra Červinková. Při té příležitosti rovněž poděkovala Muzeu Vysočiny Třebíč a Muzejnímu spolku Velkobítešska za spolupráci. Zmínka o spolupráci zazněla rovněž při propagaci výstavy v místních médiích - několika novinách a regionální televizi. Výstava potrvá do 11. ledna 2015.

 

 

  • Více informací: Silva Smutná, Regionální pracoviště tradiční lidové kultury
    Muzeum Vysočiny Třebíč
    www.zamek-trebic.cz
 

Tradiční zvyky našeho regionu na výstavě v USA

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 31.3.2014 / 31.3.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze