Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Kraj pokračuje se stavbou domků pro handicapované.

Kraj pokračuje se stavbou domků pro handicapované. Transformace pokračuje
Kraj Vysočina v rámci procesu Transformace sociálních služeb buduje rodinné domky pro klienty ústavů sociální péče, které zřizuje. V tomto týdnu byly slavnostně položeny základní kameny nových staveb v Bystřici nad Pernštejnem, Pucově a Jaroměřicích nad Rokytnou. Nové bydlení v nich do konce roku najdou klienti původně žijící v ústavech v Jinošově a Křižanově. „Proces transformace je cílen na handicapované spoluobčany, kteří jsou schopni zvládat chod domácnosti. V šestičlenných domácnostech mají možnost klienti současných ústavů nově žít, což jim umožní lepší začlenění do společnosti,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál.
 

 
 

Kraje Vysočina počítá s výstavbou zhruba padesátky rodinných domů na území regionu. Kraji se zatím daří získávat na tyto projekty prostředky z národních zdrojů a také z Integrovaného operačního programu.

 

Položení základních kamenů Transformace 2014

 

Bystřice nad Pernštejnem

Lokace: ulice Antonína Štourače, areál bývalé mateřské školy, hustě obydlená rodinná čtvrť. Dva domky budou vybudovány v rámci projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I. Vznikne bydlení celkem pro 12 osob s mentálním a kombinovaným postižením. Transformační proces povede ke změně ve struktuře sociálních služeb na Žďársku. Budou vytvořeny chybějící formy sociálních služeb v regionu, které umožní stávajícím i budoucím uživatelům nových alternativních služeb začlenění do běžného života, který bude srovnatelný s životem vrstevníků bez zdravotního postižení.

Cena: 17,5 mil. Kč bez DPH

 

Pucov

Lokace: Okrajová část obce v blízkosti Náměště nad Oslavou. Dobře dostupná z Náměště nad Oslavou, kde funguje zázemí pro management ústavu a pro denní terapie. Dva domky budou sloužit 12 klientům ÚSP Jinošov II. Obec Pucov s Jinošovským sociálním ústavem dlouhodobě spolupracuje.

Cena: 16,8 mil. Kč bez DPH

 

Jaroměřice nad Rokytnou

Lokace: ulice Milady Horákové. Jedna domácnost – jeden rodinný domek bude vybudován do podzimu 2014 v rámci projektu Transformace ÚSP Jinošov II. Nový domov zde najde 12 spoluobčanů. V rámci druhé etapy transformace USP Jinošov najde nové rodinné bydlení celkem 48 klientů. Většina z nich se vrátí do míst, kde se narodili nebo kde má jejich rodina kořeny.

Cena: 5,1 mil. Kč bez DPH

 

 

 

Kraj pokračuje se stavbou domků pro handicapované.

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 27.3.2014 / 27.3.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2018 > Listopad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze