Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Kraj pokračuje se stavbou domků pro handicapované.

Kraj pokračuje se stavbou domků pro handicapované. Transformace pokračuje
Kraj Vysočina v rámci procesu Transformace sociálních služeb buduje rodinné domky pro klienty ústavů sociální péče, které zřizuje. V tomto týdnu byly slavnostně položeny základní kameny nových staveb v Bystřici nad Pernštejnem, Pucově a Jaroměřicích nad Rokytnou. Nové bydlení v nich do konce roku najdou klienti původně žijící v ústavech v Jinošově a Křižanově. „Proces transformace je cílen na handicapované spoluobčany, kteří jsou schopni zvládat chod domácnosti. V šestičlenných domácnostech mají možnost klienti současných ústavů nově žít, což jim umožní lepší začlenění do společnosti,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál.
 

 
 

Kraje Vysočina počítá s výstavbou zhruba padesátky rodinných domů na území regionu. Kraji se zatím daří získávat na tyto projekty prostředky z národních zdrojů a také z Integrovaného operačního programu.

 

Položení základních kamenů Transformace 2014

 

Bystřice nad Pernštejnem

Lokace: ulice Antonína Štourače, areál bývalé mateřské školy, hustě obydlená rodinná čtvrť. Dva domky budou vybudovány v rámci projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I. Vznikne bydlení celkem pro 12 osob s mentálním a kombinovaným postižením. Transformační proces povede ke změně ve struktuře sociálních služeb na Žďársku. Budou vytvořeny chybějící formy sociálních služeb v regionu, které umožní stávajícím i budoucím uživatelům nových alternativních služeb začlenění do běžného života, který bude srovnatelný s životem vrstevníků bez zdravotního postižení.

Cena: 17,5 mil. Kč bez DPH

 

Pucov

Lokace: Okrajová část obce v blízkosti Náměště nad Oslavou. Dobře dostupná z Náměště nad Oslavou, kde funguje zázemí pro management ústavu a pro denní terapie. Dva domky budou sloužit 12 klientům ÚSP Jinošov II. Obec Pucov s Jinošovským sociálním ústavem dlouhodobě spolupracuje.

Cena: 16,8 mil. Kč bez DPH

 

Jaroměřice nad Rokytnou

Lokace: ulice Milady Horákové. Jedna domácnost – jeden rodinný domek bude vybudován do podzimu 2014 v rámci projektu Transformace ÚSP Jinošov II. Nový domov zde najde 12 spoluobčanů. V rámci druhé etapy transformace USP Jinošov najde nové rodinné bydlení celkem 48 klientů. Většina z nich se vrátí do míst, kde se narodili nebo kde má jejich rodina kořeny.

Cena: 5,1 mil. Kč bez DPH

 

 

 

Kraj pokračuje se stavbou domků pro handicapované.

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 27.3.2014 / 27.3.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze