Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vybírejte mimořádné skutky loňského roku na Vysočině

Vybírejte mimořádné skutky loňského roku na Vysočině
Až do 15. dubna 2014 je možné hlasovat v anketě Skutek roku 2013 a ocenit tak všechny, kteří v loňském roce vykonali pro kraj něco mimořádného nad rámec svých povinností, a to často bez ohledu na svůj osobní prospěch. „Právě občanská angažovanost, dobrovolnictví a ochota udělat něco navíc je významným prvkem kulturní společnosti a posiluje její sociální soudržnost,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Martin Hyský.
 

 
 

Oceněny bývají jak skutky fyzických osob, tak i projekty právnických osob, které mají pro rozvoj kraje nesporný společenský přínos. Vybrané projekty právnických osob postupují do přeshraničního kola soutěže, kde budou soutěžit s projekty z Dolního Rakouska.

 

Více informací najdete na internetové adrese www.zdravykrajvysocina.cz.

 

Projekty právnických osob bude hodnotit odborná porota. Pro nominované skutky fyzických osob v kategoriích „sociálně – zdravotní oblast“, „kultura a umění“, „životní prostředí“, „volný čas dětí a mládeže“ a „poradenství, osvěta a vzdělávání“ je možné hlasovat do 15. 4. 2014 buď elektronicky, prostřednictvím formuláře na výše uvedených internetových stránkách nebo písemně pomocí vyplněného hlasovacího lístku.  

 

Hlasovat mohou pouze občané Kraje Vysočina, a pouze jednou v každé kategorii.

 

Oceněni budou nejvýše tři nominovaní v každé kategorii, kterým budou ceny slavnostně předány členy Rady Kraje Vysočina na zámku v Telči dne 2. června 2014.

 

Podpořte i Vy dobrý Skutek roku!

 

Soutěž Skutek roku je vyhlašována v rámci projektu Angažovanci (Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu), který je realizován v rámci programu česko-rakouské přeshraniční spolupráce.

 

 

  • Kontaktní osoba: Petr Holý, odbor regionálního rozvoje, e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz., tel.: 564 602 538
 

Vybírejte mimořádné skutky loňského roku na Vysočině

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 17.3.2014 / 17.3.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze