Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Světový den vody: Tematická výstava v sídle Kraje Vysočina

Světový den vody: Tematická výstava v sídle Kraje Vysočina
Světový den vody, který připadá na 22. března je v letošním roce věnován propojení vody a výroby energie. Výstava v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě poukazuje na využití vodních zdrojů k výrobě ekologicky šetrné energie na Vysočině. Podmínky pro budoucí výstavbu velkých vodních energetických děl nejsou sice na území ČR právě ideální, ale sama zařízení hrají důležitou roli v rámci obnovitelných zdrojů nebo jako přečerpávací vodní elektrárny vyrovnávající denní výkyvy ve spotřebě energie. V případě Vysočiny mluvíme o vodním díle Dalešice, které má nejvyšší 100 metrovou hráz v ČR. "Jeho existence a využitelnost je přímo závislá na kvalitě vody řeky Jihlavy, kterou akumuluje pro potřeby Jaderné elektrárny Dukovany. Jeden z klíčových projektů, který řeší kvalitu vody na dílčím úseku tohoto toku, je v rámci výstavy prezentován veřejnosti," uvedl při zahájení výstavy hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 

 
 

Projekt Jakostní model povodí řeky Jihlavy nad vodním dílem Dalešice prověřuje možnost výstavby pátého reaktorového bloku Jaderné elektrárny Dukovany.  Posuzuje kvalitu, ale i kvantitu vody v řece Jihlavě a nabízí řešení ke snížení koncentrací problémových ukazatelů  znečištění.

 

Kraj Vysočina je důležitou zásobárnou zejména povrchové vody nadregionálního významu. Vodárenská nádrž Švihov na řece Želivce zásobuje pitnou vodou Prahu, vodárenská nádrž Vír na řece Svratce zásobuje Brno. „Kraj Vysočina ze svého rozpočtu poskytl od roku 2002 do oblasti vodního hospodářství více než 600 miliónů korun. Jen v povodí řeky Jihlavy nad vodním dílem Dalešice se investovalo do kanalizací a čistíren odpadních vod asi 1,5 miliardy korun, z čehož kraj financoval asi 150 miliónů korun,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád s tím, že v tomto ohledu je politováníhodné, když zdroje z Evropských fondů  soustředěné v OP Životní prostředí bohužel zůstanou nedočerpané a místo, aby pomohly ke zlepšení čistoty vod, budou vráceny.

 

  • Radek Zvolánek, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz
 

Světový den vody

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 17.3.2014 / 17.3.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies