Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj pomůže nemocnicím 100 milióny korun

peníze, ilustrační foto
Krajská rada připravila návrh na finanční pomoc pěti krajským nemocnicím v částce 100 miliónů korun. Podpora se skládá na jedné straně z odpuštění splátek půjčených prostředků na provozní výdaje nemocnice ve výši 56,5 milionu korun a na druhé straně z části přebytku hospodaření kraje za loňský rok ve výši 43,5 milionu korun.
 

 
 

Výsledek hospodaření Kraje Vysočina za rok 2013 vykazuje přebytek. Krajská rada navrhuje, aby část ušetřených peněz pomohla v prioritní oblasti veřejných služeb – ve zdravotnictví. Částka by měla být rozdělena poměrově podle několika specifických kritérií, která zohledňují široké aktivity nemocnic. „Jedním z nejdůležitějších faktorů byl výsledek hospodaření minulých účetních období včetně výsledku hospodaření běžného účetního období nemocnic k 31. 12. 2013 a meziroční pokles výnosů od zdravotních pojišťoven na základě úhradové vyhlášky pro rok 2013. Mezi další parametry patří výnosy nemocnic, výše poskytnutých příspěvků na provoz, výše investičních dotací v letech 2003-2013, celková výše výdajů investičních projektů řešících výstavbu nebo rekonstrukci nemocničních pavilonů a pořízení zdravotnických přístrojů, které byly spolufinancované z ROP NUTS II Jihovýchod nebo jiné investiční výdaje plně financované z rozpočtu kraje. Při dělení peněz bylo také přihlíženo na aktivity managementů nemocnic směřujících k dosažení vyrovnaného hospodaření,“ popsal některé z parametrů hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a dodal, že v nejbližších dvou letech je to poslední podpora, kterou může kraj nemocnicím na jejich provoz poskytnout. „V roce 2015 a 206 nás čeká stavba Pavilonu chirurgických oborů v Nemocnici Třebíč za přibližně 330 milionů korun, což bude pro krajský rozpočet dost velká finanční zátěž,“ vysvětlil hejtman Jiří Běhounek.

 

Poskytnuté finanční prostředky formou půjček nemocnicím, zřizovaným Krajem Vysočina, se týkaly především řešení financování provozní potřeb, resp. závazků po lhůtě splatnosti, kdy např. úklidová firma v Třebíčské nemocnici hrozila pozastavením služeb.

 

Přerozdělení finanční prostředků pro jednotlivé nemocnice - v mil. Kč

 

Odpuštění půjčky

Příspěvek na provoz

Celkem

Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o.

2,5

12,5

15,0

Nemocnice Jihlava, p. o.

34,0

4,5

38,5

Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.

5,1

3,9

9,0

Nemocnice Pelhřimov, p. o.

0,0

10,0

10,0

Nemocnice Třebíč, p. o.

15,0

12,5

27,5

 

Způsob přerozdělení přebytku hospodaření Kraje Vysočina musí 1. dubna schválit krajské zastupitelstvo.

 

 
Zodpovídá: Ing. Radim Hošek
Vytvořeno / změněno: 11.3.2014 / 11.3.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze