Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Obce mohou připomínkovat jízdní řády vlaků pro rok 2015

Obce mohou připomínkovat jízdní řády vlaků pro rok 2015
Začalo pravidelné jarní kolečko schůzek vedení kraje se zástupci obcí ležících na dráze. Tři první koordinační jednání proběhla v Přibyslavi, Okříškách a v Jihlavě. Jedna speciální schůzka byla na přání starostů organizována i v Jemnici. Společným tématem je diskuze nad podobou jízdních řádů železnice v roce 2015. Poslední dvě schůzky jsou v plánu v týdnu od 17. března, obě se budou konat v Jihlavě a zaměří se na propojení jižní části Kraje Vysočina.
 

 
 

Speciální jednání 6. března 2014 bylo svoláno na přání starostů obcí ležících v blízkosti trati Moravské Budějovice – Jemnice. Starostové stále pracují s myšlenkou znovuobnovení trati. V současné době Kraj Vysočina na Jemnicku zajišťuje základní dopravní obslužnost autobusovými spoji čítajícími 1,5 násobek původních železničních spojů. Občané si pomalu na tuto skutečnost zvykají a navíc oceňují komfort blízkosti zastávek. Na druhou stranu jsou stále slyšet hlasy, které volají po obnovení provozu dráhy. To však předpokládá její převod na nového vlastníka, neboť Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) ji vede v kolonce „zrušená trať“ a dále s jejím provozem pravděpodobně nepočítá. SŽDC neuvažuje ani o bezúplatném převodu kolejí na obce, v úvahu přichází pouze odprodej. Nový vlastník navíc bude muset do budoucna zajistit nemalé investice do technické obnovy dráhy a také do její minimální modernizace. Za těchto velice náročných finančních podmínek není postoj obcí na Jemnicku k obnově železničního spojení zcela jednotný. Postoj Kraje Vysočina k obnově železniční trati Jemnice – Moravské Budějovice se tedy zatím nemění.

 

Z dalších požadavků na případnou změnu v počtu vlakových spojů v rámci základní dopravní obslužnosti (ZDO) vyvstala potřeba dalších spojů mezi Náměští nad Oslavou a Třebíčí ve čtvrtečních a pátečních večerních hodinách. Objem peněz na zajištění ZDO se do budoucna nebude měnit, proto je pro posílení uvedeného spoje třeba hledat jiný, který bude např. z důvodu nezájmu cestujících tímto novým nahrazen.

 

V dalších týdnech jsou naplánována za přítomnosti starostů, zástupců Českých drah a SŽDC další jednání zaměřená především na spojení Kraje Vysočina s jižními Čechami.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 7.3.2014 / 7.3.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze