Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Seminář k aktuálním informacím v lesním hospodářství

les
V závěru minulého týdne se v sídle Kraje Vysočina uskutečnil bezplatný seminář zaměřený na aktuální problematiku lesního hospodářství, který byl určen pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře, státní správu lesů a veřejnost z Kraje Vysočina, pořádaný pod záštitou pana radního pro oblast lesního hospodářství, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí Zdeňka Chláda. Na tomto semináři vystoupili zástupci Krajského úřadu Kraje Vysočina, Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, České obchodní inspekce a Státní veterinární správy. Seminář byl zaměřen především na zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, dále finanční příspěvky na hospodaření v lesích, novinky v legislativě a aktuální informace v lesním hospodářství.
 

 
 

Radní Kraje Vysočina Zdeněk Chlád informoval přítomné o finančních příspěvcích na hospodaření v lesích pro rok 2014. Roman Bystrický Roman, jako zástupce Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, přednesl problematiku spojenou s aplikací zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobku na trh. Poté následovala přednáška Karla Havlíčka z České obchodní inspekce, který představil chod jím zastupovaného úřadu a průběh kontrol prováděný Českou obchodní inspekcí. V další části semináře vystoupil s problematikou už zmíněného zákona o dřevě vedoucí krajského oddělení lesního hospodářství a myslivosti Jiří Bartoš. Samostatný blok semináře vystoupil Božek Vejmelka s aktuálními informacemi z oblasti veterinární problematiky. Jitka Merunková z krajského odboru životního prostředí a zemědělství informovala o poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina a podrobně vysvětlila jednotlivé dotační tituly a změny pro rok 2014. Na závěr semináře seznámila vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Eva Horná posluchače s novým grantovým programem fondu Vysočiny „Životní prostředí 2014“.

 

  • Jiří Bartoš, odbor zemědělství a životního prostředí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: bartos.j@kr-vysocina.cz
 

Seminář - lesní ospodářství

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 5.3.2014 / 5.3.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies