Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vysočina chce opravit hrad Kámen za peníze z Norských fondů

Kaple P. M. Bolestné
Kraj Vysočina finišuje s přípravou veškerých podkladů a povolení pro předložení žádosti o dotaci z takzvaných norských fondů na projekt Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen pro účely návštěvnického centra“. „Podle dostupných informací by výzvu v rámci EHP fondů v programové oblasti – zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví mělo ministerstvo kultury vyhlásit letos v březnu,“ uvedla krajská radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková.
 

 
 

Projektová dokumentace pro stavební povolení u obou objektů, včetně platného stavebního povolení, je již připravena. Jejímu zpracování předcházelo zaměření objektů, jejich stavebně historický průzkum i zpracování architektonická studie. S plány Kraje Vysočina na hradě Kámen byli koncem února seznámeni krajští zastupitelé, členové Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů, samospráva obce Kámen, ale i zástupci odborné a laické veřejnosti.

 

„Po stránce stavební je prioritou Kraje Vysočina vybudovat na hradě Kámen chybějící návštěvnické zázemí, tj. odpovídající sociální zařízení, pokladnu a drobné občerstvení, a to v místech bývalého pivovaru, který v 60 letech přišel o své zastřešení.  Navržen je moderní objekt respektující autenticky dochované hradební opevnění a objemové schéma bývalého pivovaru,“ popisuje Olga Čermáková z krajského odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

 

Opravou projde i hradní kaple umístěná v docházkové blízkosti hradu. Historicky se jedná o nedílnou součást hradu, důležitou ranně barokní památkou, reflektující myšlení a finanční možnosti významného šlechtice své doby. Kaple byla totiž zbudována jedním z významných majitelů panství Janem Kryštofem Makovcem z Malovic jako místo jeho posledního odpočinku. Kaple je v současné době ve vlastnictví Římskokatolické farnosti, která ji však nevyužívá. Dlouhodobá ne údržba se značně podepsala na jejím dnešním havarijním stavu. Poslední opravy proběhly cca v 90. letech 20. století.

 

„V této přípravné fázi kraj navázal úzkou spolupráci s norským partnerem Norským institutem pro výzkum kulturního dědictví (NIKU), jehož pracovníci se zajímají zejména o restaurátorské postupy při konzervaci mobiliáře a dřevěných stavebních prvků. První ze zástupců společnosti NIKU navštívil hrad Kámen začátkem února letošního roku. Na předloženém projektu byla oceněna zejména jeho připravenost a reálnost,“ doplňuje Čermáková.

Kraj Vysočina do budoucna plánuje také opravy dalších hospodářských objektů v parku zámku, vzniknout by měl sklad údržby, zázemí pro průvodce i kastelána; bezbariérové úpravy hradebního parku; opravu a zpřístupnění severní brány a další. Změny jsou v rámci hotových studií plánovány i v expozičním schématu hradu; expozice motocyklů by měla dostat zelenou. Těžištěm druhé z expozic o historii hradu Kámen by měl být hrad sám – sklepní i půdní prostory, Rytířský sál, vyhlídka i návštěva hřbitovní kaple. Už začátkem dubna by měly další dotace z OP Životní prostředí pomoci s revitalizací hradního parku.

 

Ačkoliv výzva EPH, která by posunula plány Kraje Vysočina od projektů k realizaci, stále ještě není na světě, neboť administrativní průtahy ministerstev s jejím vyhlášením jsou již více než roční, nelze čekat se založenýma rukama. Prozatím bylo proinvestováno na přípravné projektové dokumentaci cca 950 tisíc Kč.  Rozpočet obnov je odhadnut na bezmála 35 miliónů korun s tím, že 80 % nákladů by měla pokryt dotace z Fondů EHP.

 

  • Jitka Svatošová, oddělení tiskové
    Krajský úřad Kraje Vysočina

 

  • Více informací Olga Čermáková, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, e-mail: cermakova.o@kr-vysocina.cz
 

Norské fondy, Hrad Kámen

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 3.3.2014 / 3.3.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze