Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Park u Domova důchodců ve Ždírci se dočkal revitalizace

Park u Domova důchodců ve Ždírci se dočkal revitalizace
Tento měsíc byly zahájeny práce na projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. Domov důchodců Ždírec. Revitalizovaný park přispěje k naplňování požadavků na kvalitu péče a pohodu obyvatel domova i návštěvníků. Na projekt Kraj Vysočina čerpá finanční prostředky z evropských fondů v rámci Operačního programu Životní prostředí. Realizace by měla být ukončena začátkem listopadu tohoto roku.
 

 
 

Revitalizace parku v DD Ždírec navazuje na předchozí rekonstrukci budov a otevření nové budovy v loňském roce. Rozsáhlé stavební práce spojené s rekonstrukcí původních budov a výstavbou nového objektu v areálu domova důchodců vedly k nutnosti přepracování původního projektu na revitalizaci parku. Státní fond životního prostředí tento postup akceptoval a vydal souhlasné stanovisko se změnou projektu na revitalizaci parku.

 

Principem revitalizace parku je zejména obnova stávající a návrh nové vhodně doplňující zeleně. Úpravy mají dva směry opatření tj. konzervaci stávajícího perspektivního vegetačního potenciálu a založení nových ploch zeleně. Práce se zahájily pěstebními opatřeními, jako jsou kácení neperspektivních dřevin (výchovné probírky náletových dřevin, odstraňování starých odumřelých dřevin, kácení nevhodných/neperspektivních popřípadě nebezpečných přestárlých dřevin, popřípadě konkurujících si stromů), a hlavně ošetřováním hodnotných a perspektivních dřevin (zdravotní a výchovné řezy).

 

Náhradou za odstraněnou zeleň jsou navrženy nové vegetační prvky jako výsadby velkokorunných stromů a výsadba drobnějšího charakteru – kvetoucí záhony a výplň ploch zajímavými keřovými skupinami s podrosty. Návrh nově zakládané zeleně se opírá o zachovávaný stávající vegetační potenciál vzrostlých dřevin. Na plochách, kde to bude zapotřebí, budou revitalizovány trávníky.

 

Monitorovací indikátory (po změně projektu) jsou: 60 kusů ošetřených dřevin, 3 128 vysázených dřevin (stromů, keřů a polokeřů), celková plocha zakládané a regenerované zeleně je 0,579 ha.

 

Celkové výdaje projektu byly předpokládány ve výši 3,3 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje činí 2,2 mil. Kč. Dotace z Operačního programu životní prostředí může dosáhnout až 75 % způsobilých výdajů (podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj 1,6 mil. Kč, podpora ze SFŽP ČR 0,1 mil. Kč). Ve skutečnosti budou výdaje podstatně nižší jak vlivem změny projektu (zejména snížení rozsahu výsadeb), tak zejména v průběhu veřejné zakázky se podařilo snížit cenu realizace až na 650 tisíc Kč.

 

 

  • Jan Joneš, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: jones.j@kr-vysocina.cz

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 27.2.2014 / 27.2.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze