Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Seminář: Jakostní model povodí Jihlavy

Seminář: Jakostní model povodí Jihlavy
Tento týden se v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě konal seminář pro širokou zemědělskou veřejnost zaměřený na seznámení se studií „Jakostní model povodí Jihlavy nad vodním dílem Dalešice“. Semináře, pořádaného pod záštitou Zdeňka Chláda, radního Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství, se zúčastnili především zemědělci z Kraje Vysočina, dále zpracovatelé studie Pöyry Environment, zástupci státního podniku Povodí Moravy, ČEZ, a. s., Výzkumného ústavu meliorací a půdy a zástupci Krajského úřadu Kraje Vysočina.
 

 
 

V povodí řeky Jihlavy dochází ke znečištění povrchových vod zejména dusíkem a fosforem. Ke znečištění vod dusíkem dochází především z plošných zdrojů tj. ze zemědělské činnosti.

Naopak znečištění povrchových vod fosforem je nejvíce způsobeno obcemi, toto znečištění je označováno jako bodové. Studie ve variantách navrhuje mimo jiné opatření, která mají za cíl snížit znečištění povrchových vod zejména dusíkem a fosforem.

Program semináře podrobněji řešil problematiku omezení vodní eroze a infiltrací dusíku do vodních toků v povodí řeky Jihlavy.

Diskuse, která probíhala jak v průběhu jednotlivých přednášek, tak po skončení semináře dokazuje, že téma ochrany vod a půdní eroze je aktuální.

 

  • Jitka Merunková, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.:      +420 564 602 365
    e-mail:  merunkova.j@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 27.2.2014 / 27.2.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies