Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Fond Vysočiny: Novinkou jsou inovační vouchery

Fond Vysočiny: Novinkou jsou inovační vouchery
Prostřednictvím Fondu Vysočiny vyhlásí Kraj Vysočina v letošním roce 22 grantových programů a je připraven rozdělit více než 53 miliónů korun. „Vedle tradiční podpory volnočasových aktivit, ekologických projektů nebo grantů zaměřených na dopravní bezpečnost se v nabídce nově objevuje také grantový program Inovační vouchery 2014. Po třech letech se vrací i oblíbená Edice Vysočiny podporující vydávání regionálních publikací,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí a grantové politiky Vladimír Novotný.
 

 
 

V roce 2014 se Kraj Vysočina soustředí v rámci podpory na šest prioritních oblastí rozvoje dle programu rozvoje kraje – preferované budou především technická infrastruktura a podnikání, zaměstnanost, vzdělávání, výzkum a inovace. V rámci druhé jmenované se v nabídce nově objevuje program Inovační vouchery, který bude vyhlášen zastupitelstvem kraje začátkem dubna s aktuální alokací dva milióny korun. „Cílem nového grantu je zvýšení spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací mezi podnikatelskou sférou a vědecko-výzkumnými pracovišti vysokých škol a výzkumných ústavů s cílem posílení inovačního prostředí v Kraji Vysočina, které dle dostupných statistických informací patří v mezikrajském srovnání mezi nejméně rozvinuté. Inovační voucher slouží k umožnění spolupráce podnikatele a výzkumného pracoviště, kde má být na zakázku podnikatele inovován produkt, postup, služba apod., kterou nemůže provést podnikatel sám z důvodu např. nedostatku vybavení nebo znalostí,“ popsal grantovou novinku Novotný s tím, že podpora Kraje Vysočina se bude pohybovat mezi částkami 50 – 200 tisíc korun.

 

Města a obce, neziskové organizace, podnikatelé, příspěvkové organizace i občané budou moci už v létě žádat o podporu Fondu Vysočiny na ediční a publikační činnosti. Až jeden milión korun má pomoci s rozšířením nabídky regionálních publikací odborné a populárně-naučné povahy o významných osobnostech, historických událostech a kulturním dědictví kraje. Naposledy byl grant obdobného charakteru v nabídce Fondu Vysočiny v roce 2010. Za celou dobu trvání Fondu byly díky podpoře kraje vydány téměř dvě stovky nejrůznějších titulů.

 

V roce 2013 se v rámci 21 grantových programů sešlo 1 016 žádostí, uspokojeno bylo více než 60 % z nich. Během více než deseti let fungování Fondu Vysočiny (2002 – 2013)  bylo nabídnuto žadatelům 301 rozvojových programů v celkové hodnotě více než 746 miliónů korun a uspokojeno bylo více jak 9 300 žádostí. Nejžádanějším grantovým programem v historii fondu je z hlediska četnosti podaných žádostí GP Rozvoj podnikatelů pomáhající malých a středním podnikům ve zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

 

Podrobné informace o aktuálních grantech Fondu Vysočiny získají zájemci na webových stránkách www.fondvysociny.cz.

 

 

  • Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 24.2.2014 / 24.2.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze