Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Slavnostní uzavření smlouvy o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Akademií věd České republiky

Ilustrační foto
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a předseda Akademie věd České republiky Jiří Drahoš dnes slavnostně podepsali Smlouvu o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Akademií věd České republiky (AV ČR). „Spolupráce mezi pracovišti Akademie věd České republiky a krajem bude zaměřena na řešení úkolů sociálního, ekonomického, ekologického, přírodního a kulturního charakteru formou výzkumných projektů základního výzkumu a jeho aplikací. Výsledky spolupráce budou přispívat ke zvýšení kvality života v dané oblasti. Pracoviště Akademie věd České republiky budou garanty odborné kvality projektů, kraj zaručuje přínos konkrétních úkolů pro danou oblast. Pravidelně jedenkrát ročně budou výstupy spolupráce též prezentovány na vzájemném setkání představitelů AV ČR, kraje a dalších partnerů regionální spolupráce,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 

 
 

„Kraj Vysočina připravil už dva konkrétní projekty, a to s Filozofickým ústavem AV ČR a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV CŘ. Projekty se ucházely o podporu, kterou získaly a budou realizovány v roce 2014. Rovněž nemohu opomenout běžící spolupráci obou institucí, a to v rámci Rady pro inovace Kraje Vysočina či činnosti znalostních platforem v oblasti vědy výzkumu a inovací v rámci Evropského regionu Dunaj Vltava,“ dodal Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.


Akademie věd České republiky má na území Kraje Vysočina dvě odborná pracoviště – Centrum Excelence Telč Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR a detašované pracoviště Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve Studenci.

 

 

Spolupráce Kraje Vysočina s AV CŘ

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 21.2.2014 / 21.2.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2014 > Únor

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze