Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Sčítání zvěře letos myslivcům komplikuje nedostatek sněhu

Ilustrační foto
Myslivcům na Vysočině letošní sčítání zvěře komplikuje nedostatek sněhu, protože v terénu nevidí její stopy. Stovky myslivců z Vysočiny vyráží do lesů a polí ve dvou termínech. První byl tradičně stanoven do poloviny února, druhý připadne na 8. března. „Je zřejmé, že díky letošnímu nezvykle teplému počasí je zvěř v podstatně lepším stavu než v loňském předjaří. Tehdy zvířata doplatila na výkyvy počasí. Ty se podepsaly především na počtu divokých prasat, jejichž mláďata popadala – uhynula,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast zemědělství Zdeněk Chlád.
 

 
 

V období přechodu zimy a jara jsou každoročně uživatelé honiteb povinni provést v termínu stanoveném krajským úřadem sčítání zvěře a výsledky oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. „Krajský úřad určuje termíny po konzultaci s myslivci, kolegy vykonávajícími státní správu myslivosti na městských úřadech a po dohodě s orgány ochrany přírody. Výsledky sčítání slouží uživatelům honiteb jako podklad při tvorbě plánu mysliveckého hospodaření, dále jsou tyto údaje podkladem pro zpracování statistických výkazů o počtech jednotlivých druhů zvěře v rámci Kraje Vysočina a následně pro území celé České republiky“, uvádí Zdeněk Chlád. Praktické sčítání je tedy v aktuálních podmínkách odkázáno na sledování pobytových stop: trusu, otisků stop v blátě nebo tradiční vizuální pozorování zvěře na pastvě a na přikrmovacích místech.

 

Ze zmiňovaných statistických výkazů např. vyplývá, že v roce 2012 bylo v Kraji Vysočina uloveno 13 824 ks prasete divokého, za celou Českou republiku to bylo celkem 185 381 ks. V obou případech jde o rekordní výši, která jednak svědčí o vysokých stavech této zvěře, jednak o intenzivní snaze uživatelů honiteb redukovat tuto krásnou zvěř, která však především na zemědělských plodinách působí značné škody. Z loňského sčítání je také zřejmý mírný nárůst počtu vyder a bobra evropského na Vysočině. Vzrostl i lov norka amerického a psíka mývalovitého.

 

Sčítání zvěře se na Vysočině týká 506 volných honiteb a 16 obor.

 

  • Jiří Bartoš, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 264, e-mail: bartos.j@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 21.2.2014 / 21.2.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze