Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Sčítání zvěře letos myslivcům komplikuje nedostatek sněhu

Ilustrační foto
Myslivcům na Vysočině letošní sčítání zvěře komplikuje nedostatek sněhu, protože v terénu nevidí její stopy. Stovky myslivců z Vysočiny vyráží do lesů a polí ve dvou termínech. První byl tradičně stanoven do poloviny února, druhý připadne na 8. března. „Je zřejmé, že díky letošnímu nezvykle teplému počasí je zvěř v podstatně lepším stavu než v loňském předjaří. Tehdy zvířata doplatila na výkyvy počasí. Ty se podepsaly především na počtu divokých prasat, jejichž mláďata popadala – uhynula,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast zemědělství Zdeněk Chlád.
 

 
 

V období přechodu zimy a jara jsou každoročně uživatelé honiteb povinni provést v termínu stanoveném krajským úřadem sčítání zvěře a výsledky oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. „Krajský úřad určuje termíny po konzultaci s myslivci, kolegy vykonávajícími státní správu myslivosti na městských úřadech a po dohodě s orgány ochrany přírody. Výsledky sčítání slouží uživatelům honiteb jako podklad při tvorbě plánu mysliveckého hospodaření, dále jsou tyto údaje podkladem pro zpracování statistických výkazů o počtech jednotlivých druhů zvěře v rámci Kraje Vysočina a následně pro území celé České republiky“, uvádí Zdeněk Chlád. Praktické sčítání je tedy v aktuálních podmínkách odkázáno na sledování pobytových stop: trusu, otisků stop v blátě nebo tradiční vizuální pozorování zvěře na pastvě a na přikrmovacích místech.

 

Ze zmiňovaných statistických výkazů např. vyplývá, že v roce 2012 bylo v Kraji Vysočina uloveno 13 824 ks prasete divokého, za celou Českou republiku to bylo celkem 185 381 ks. V obou případech jde o rekordní výši, která jednak svědčí o vysokých stavech této zvěře, jednak o intenzivní snaze uživatelů honiteb redukovat tuto krásnou zvěř, která však především na zemědělských plodinách působí značné škody. Z loňského sčítání je také zřejmý mírný nárůst počtu vyder a bobra evropského na Vysočině. Vzrostl i lov norka amerického a psíka mývalovitého.

 

Sčítání zvěře se na Vysočině týká 506 volných honiteb a 16 obor.

 

  • Jiří Bartoš, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 264, e-mail: bartos.j@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 21.2.2014 / 21.2.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2014 > Únor

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze