Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Výsledky z průzkumu prorodinných postojů u firem v Kraji Vysočina

Ilustrační foto
V týdnu od 10. do16. února tohoto roku proběhl tzv. Národní týden manželství, který byl zaměřen na téma „ohromné maličkosti“. Za jednu z velkých maličkostí můžeme považovat flexibilní formy práce, které významně pomáhají podporovat rodinný život a tedy i manželství. V rámci projektu „Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje“, podpořeného z OP LZZ, byl na podzim 2013 realizován průzkum u firem v Kraji Vysočina, který se jednak zaměřil na zjišťování přístupu jednotlivých zaměstnavatelů z hlediska rovných šancí při zaměstnávání mužů a žen a jednak z hlediska podmínek pro slaďování pracovního a rodinného života jejich zaměstnanců. V rámci tohoto průzkumu bylo dotazováno 358 firem.
 

 
 

Výsledky ukázaly, že tři čtvrtiny firem v Kraji Vysočina nabízejí zkrácené pracovní úvazky, které aktivně využívá 10 % zaměstnanců. Dále více než polovina firem nabízí pružnou pracovní dobu, jíž využívá 28 % zaměstnanců a polovina firem nabízí pohyblivý začátek pracovního dne využívaný téměř 23 % zaměstnanců.

 

Navíc tři čtvrtiny firem na Vysočině poskytují svým zaměstnancům volno na zařizování rodinných záležitostí a 58 % firem udržuje kontakt se svými zaměstnanci během jejich rodičovské dovolené. Toto opatření dle některých autorů přispívá k úspěšnému návratu osob z rodičovské dovolené zpět do pracovního procesu.

 

„Výzkum ukázal, že firmy na Vysočině začínají využívat prorodinná opatření vůči svým zaměstnancům a tím pomáhají zvyšovat kvalitu jejich rodinného života. Ukázalo se také, že si představitelé firem uvědomují, že pokud vychází vstříc svým zaměstnancům při řešení jejich mimopracovních potřeb, jsou pak vůči firmě loajálnější, a že aktivně přispívat ke slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců se firmě vyplatí. Na straně druhé však firmy očekávají, že zaměstnanec bude respektovat nároky a potřeby zaměstnavatele“, říká Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro sociální oblast.

 

Závěrem lze říci, že tento průzkum přinesl překvapivé výsledky. Při srovnání těchto výstupů s výsledky jiných v minulosti provedených výzkumů je patrné, že firmy z Kraje Vysočina si vedou mnohem lépe. Ukazuje se, že firmy v Kraji Vysočina se snaží aktivně podílet na podpoře slaďování pracovního a rodinného života svých zaměstnanců a zaměstnankyň. V tomto případě jde určitě o „ohromnou maličkost“, která naznačuje, že v budoucnu bude ubývat negativních zkušeností zaměstnanců, kteří se ocitli v obtížné rodinné situaci a potřebovali využít některé z flexibilních forem práce.

Více informací o tomto projektu na: http://www.kr-vysocina.cz/rodinny_portal

 

  • Petr Švanda, koordinátor projektu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 20.2.2014 / 20.2.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze