Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Přeshraniční spolupráce přinese zkvalitnění péče o lidi s Alzheimerovou chorobou

Přeshraniční spolupráce přinese zkvalitnění péče o lidi s Alzheimerovou chorobou
Kraj Vysočina schválil půjčku na realizaci přeshraničního projektu Handicap-Fit. Jeho cílem je zkvalitnit pobytové sociální služby na Vysočině a Dolním Rakousku. „Dotýká se činností, které povedou ke zlepšení života seniorů, osob s postižením nebo zvyšování kompetencí organizací poskytující stacionární služby,“ říká Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro sociální oblast. Dít se tak bude na základě rozvoje specializovaných aktivit v oblasti sociální infrastruktury a výměny dobré praxe mezi poskytovateli pobytových sociálních služeb. Rakouským partnerem je sdružení domovů pro seniory a ústavů sociální péče v Dolním Rakousku.
 

 
 

Odtud budou na Vysočinu přeneseny poznatky týkající se péče o lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence. „Budeme moci využít prostorové koncepty vzpomínkové zahrady a vzpomínkového koridoru. Jedná se o úpravy vnitřních a venkovních prostor, kde za pomoci různých stimulačních prvků je motivováno myšlení osob,“ vysvětluje Krčál. Z Vysočiny budou formou školení poskytnuty techniky arteterapie, které se používají při péči o seniory a handicapované. 

 

Ústředním místem aktivit v našem regionu bude Domov důchodců ve Ždírci. V současnosti tu vzniká krajské centrum péče o lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence. V jeho prostorách budou využity koncepty, které se uplatňují u našich sousedů a dokáží zmírnit dopady Alzheimerovy choroby a jiných demencí. Stěžejní v tomto případě je vzpomínková terapie. „V rámci vzpomínkového koridoru se cíleně pracuje se smyslovými podněty. Využíváno je například aranžmá předmětů, které život dotyčných doprovázely po mnoho let,“ poznamenává Krčál. 

 

V péči o nemocné budou také využívány venkovní prostory. V areálu ždíreckého domova bude vybudována vzpomínková zahrada, která je založená na principu smyčkovitých cest scházejících se v jejím středu. Tím je zabráněno, aby tu lidé ztratili orientaci, což je v jejich případě jedním z projevů nemoci. „Hlavní funkcí zahrady je podpora smyslového vnímání. Vytváření a znovunalézání známých vjemů představují podněty pro kontakt s každodenní realitou, zamezují dezorientaci a napomáhají k uvědomování si vlastního já,“ dodává Krčál.

 

Dokončení areálu ve Ždírci je plánováno na závěr roku 2014. Centrum by mělo být otevřeno v průběhu roku 2015. Stejně načasován je také projekt Handicap-Fit.

 

„Projekt Handicap Fit je realizován v rámci Programu EÚS Rakousko – Česká republika 2007-2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.“

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 13.2.2014 / 13.2.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze